Rejstřík hospodářských subjektů povinně

Nařízení Komise č. 312/2009 zavedlo povinnost registrace hospodářských subjektů obchodujících se zbožím se zeměmi mimo EU do nově vytvořeného Rejstříku hospodářských subjektů.Zaregistrováním je subjektu přiděleno tzv. číslo EORI, jehož používání je povinné od 1. července 2009 pro všechny firmy vyvážející/dovážející zboží z/do Evropské unie. Přidělené číslo EORI slouží pro identifikaci hospodářského subjektu v rámci celé Evropské unie. V České republice přiděluje čísla EORI Celní správa ČR prostřednictvím všech tuzemských celních úřadů. Vybraným subjektům byla čísla EORI přidělena automaticky. Subjekty, které do konce května 2009 číslo EORI neobdržely, o něj musí požádat u některého celního úřadu. Formulář žádosti a seznam požadovaných příloh lze nalézt na stránkách celní správy. 

Autorka působí v České asociaci finančních ředitelů (CACFO) při Svazu průmyslu a dopravy ČR

 

 


« předchozí článek další článek »

Související články
Komentáře