výsledky řadit dle: relevance | data

libovolné období | posledních 24 hodin | týden | měsíc | poslední rok | Nápověda 

1.

Odpovědnost za škodu | 29.06.2016

Zejména členové statutárních orgánů, generální ředitelé, vedoucí zaměstnanci či externí manažeři by měli při příjímání nové funkce v obchodní korporaci nejdříve zkoumat rozsah své odpovědnosti, sankce, které hrozí za porušení povinností a podmínky, při jejichž splnění vzniká povinnost k náhradě škody.


2.

Perpetual Fighting For Letter of Comfort is it Worth | 29.05.2014

A Letter of Comfort, in abbreviation referred to as LOC, represents a tool commonly used at business transactions. It is often provided by a parent company to the financing bank (lender) in connection with a loan granted to a daughter company. The parent company issues a LOC if it doesn´t want to grant a guarantee (Letter of Guarantee – LOG), mainly for the reason that LOC, contrary to LOG, does not appear directly in its balance sheet or income statement. LOC is thus in the first place an expression of a support or relation of the parent and daughter company.


3.

How I Didn´t Buy DVD Rights to the TV Series “The Professionals” (Lewis Collins – Bodie Has Died) | 14.12.2013

Under normal circumstances I would have been be frustrated, because of a year of work and a zero result, but I was actually glad. You will surely ask why. The year 2008 was the last interesting year for significant sales of DVDs, especially those inserted in magazines. This market got finally fully satiated and started to be loss-incurring.


4.

Zásadní změna celních preferencí na dovozy z rozvojových zemí se dotkne také českých dovozců | 01.12.2013

Od 1. 1. 2014 budou ze seznamu rozvojových a nejméně rozvinutých zemí vyřazeny některé ze států, které jsou z pohledu dovozu do ČR relativně významné: Rusko, Brazílie, Argentina a například Malajsie. Tato úprava bude pro české dovozce znamenat zásadní změnu v podobě výše cla, které doposud nebylo vyměřováno. Mnoho z dovozců přitom na změny zapomnělo, nebo je ani nezaregistrovalo. Opomenutí změn pro ně přitom může znamenat problém.


5.

Slovensko: Nový zákon o ochrane osobných údajov | 01.12.2013

Nový zákon o ochrane osobných údajov zo dňa 30. apríla 2013 a ktorý nadobudol účinnosť 1. júla 2013 (ďalej len „Nový zákon“) prináša najmä sprehľadnenie a spresnenie právnej úpravy, ako aj odstránenie nejasností, ktoré obsahuje zákon č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „Predchádzajúci zákon“). Nový zákon má viesť k dosiahnutiu väčšej právnej istoty.


6.

Wall Street 3: will there be a new film named „No one cares for money“? | 03.07.2013

Every year, the international film festival in Karlovy Vary hosts big stars, whose contribution to film is priceless. But so far it has not been visited by a person, having managed to turn upside down not only the film, but also the whole finance business of a certain era. Such a person is the American film director and screenwriter Oliver Stone.


7.

Slovensko: Návrh zákona o e-governmente zverejnený | 06.06.2013

Ministerstvo financií ukončilo pripomienkové konanie k návrhu zákona o elektronickom výkone verejnej moci, tiež známom ako zákon o e-governmente. Návrh zavádí elektronickú komunikáciu so všetkými orgánmi verejnej moci na všetkých úrovniach verejnej správy – ústrednej, regionálnej i miestnej.


8.

Václav Klaus was the only European president mentioned in the website of Margaret Thatcher | 10.04.2013

Dear Baroness Thatcher of Kesteven, You were one of the most important personalities of not only British, but also world history, who always and under any circumstances stood her ground.


9.

Slovensko: Finanční záruka na DPH, zrušení DPH registrace z úřední moci | 03.09.2012

(Finančná zábezpeka na DPH, zrušenie DPH registrácie z úradnej moci) Vláda SR schválila v máji 2012 materiál nazvaný „Akčný plán boja proti daňovým podvodom na roky 2012 až 2016“, ktorý obsahuje podrobný harmonogram postupných krokov na prijatie opatrení proti daňovým podvodom a únikom.


10.

Slovensko: podávanie priznaní k dani z príjmu | 11.03.2011

Po skončení roka 2010 vznikla pomerne veľkému počtu fyzických osôb ako i väčšine právnických osôb povinnosť podať priznanie k dani z príjmu. V tejto súvislosti je veľmi dôležité, aby boli daňové priznania podané v zákonom stanovenej lehote a spôsobom predpísaným zákonom.