výsledky řadit dle: relevance | data

libovolné období | posledních 24 hodin | týden | měsíc | poslední rok | Nápověda 

1.

Omezení daňových výhod soukromého životního pojištění | 19.09.2014

Vláda se rozhodla omezit daňové výhody u produktů soukromého životního pojištění, které umožňují specifické výplaty ve formě tzv. částečného odkupného. V rámci projednávání návrhu novely zákona o daních z příjmů v Poslanecké sněmovně byl předložen poměrně radikální návrh na změnu v režimu zdaňování produktů soukromého životního pojištění.


2.

Úrok z daňového odpočtu v případě postupu k odstranění pochybností | 11.09.2014

V rámci projednávání návrhu novely daňového řádu byl v Poslanecké sněmovně předložen pozměňovací návrh, jehož cílem je zavedení tzv. úroku z daňového odpočtu. Tento úrok by byl povinen platit správce daně daňovému subjektu v případě, že by po podání řádného nebo dodatečného daňového přiznání zahájil správce daně postup k odstranění pochybností, přičemž délka postupu by přesáhla dobu pěti měsíců.


3.

Posouzení nespolehlivého plátce se zpřísňuje | 11.09.2014

Generální finanční ředitelství (GFŘ) znovu modifikovalo informaci k aplikaci § 106a zákona o DPH, která se týká právního institutu nespolehlivého plátce. Ta byla vydána počátkem roku 2013 a upravena začátkem roku 2014.


4.

DPH: zvláštní režim jednoho správního místa u telco služeb, rozhlasového a TV vysílání a elektronicky poskytovaných služeb | 10.09.2014

V návaznosti na harmonizaci právních předpisů upravujících DPH by mělo dojít od 1. ledna 2015 ke změně pravidel při určení místa plnění u telekomunikačních služeb, služeb rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytovaných služeb, jsou-li poskytnuty osobě nepovinné k dani.


5.

Pokladní plnění státního rozpočtu ČR za leden až srpen 2014 | 01.09.2014

K 31. 8. 2014 dosáhly celkové příjmy státního rozpočtu 739,3 mld. Kč, celkové výdaje 754,1 mld. Kč a schodek hospodaření 14,8 mld. Kč (ve stejném období roku 2013 vykázán schodek 36,2 mld. Kč).


6.

Česká daňová správa zavádí novou povinnou přílohu k daňovému přiznání | 16.07.2014

Částečně inspirována aktivitou OECD, označovanou jako BEPS (Base Erosion and Profit Shifting), zavádí česká daňová správa novou povinnou přílohu daňového přiznání právnických osob. Jejím cílem je systematický sběr základních informací o vybraných transakcích se spojenými osobami, mezi něž patří například země sídla spojené osoby, objem transakce, přehled vzájemných pohledávek a závazků apod.


7.

Nově zavedený odpočet na podporu odborného vzdělávání | 15.07.2014

Dne 1. 1. 2014 nabylo účinnosti zákonné opatření Senátu o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva, kterým byla provedena mj. změna zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, spočívající v zavedení nového odpočtu od zakladu daně z příjmů na podporu odborného vzdělávání.


8.

Návrh novely zákona o daních z příjmů půjde do vlády | 07.07.2014

V červnu jsme informovali o změnách, které v rámci návrhu novel zákona o daních z příjmů, daňového řádu, zákona o rezervách a dalších zákonů připravilo ministerstvo financí. Koncem června bylo ukončeno připomínkové řízení a návrh byl do velké míry upraven.


9.

Rozsáhlá novela zákona o daních z příjmů odtajněna | 10.06.2014

Ministerstvo financí předložilo do připomínkového řízení návrh novely zákona o daních z příjmů. Součástí návrhu je i novela zákona o rezervách a novela daňového řádu. Jak deklaruje ministerstvo v důvodové zprávě, návrh vychází především z potřeby revize některých ustanovení zákona po poslední novele, která reagovala na rekodifikaci soukromého práva.


10.

Zrušení jednoho inkasního místa | 02.04.2014

V polovině března představil ministr financí Andrej Babiš opatření, která plánuje v daňové oblasti na období let 2015 a 2016.