výsledky řadit dle: relevance | data

libovolné období | posledních 24 hodin | týden | měsíc | poslední rok | Nápověda 

1.

Nově zavedený odpočet na podporu odborného vzdělávání | 15.07.2014

Dne 1. 1. 2014 nabylo účinnosti zákonné opatření Senátu o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva, kterým byla provedena mj. změna zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, spočívající v zavedení nového odpočtu od zakladu daně z příjmů na podporu odborného vzdělávání.


2.

Návrh novely zákona o daních z příjmů půjde do vlády | 07.07.2014

V červnu jsme informovali o změnách, které v rámci návrhu novel zákona o daních z příjmů, daňového řádu, zákona o rezervách a dalších zákonů připravilo ministerstvo financí. Koncem června bylo ukončeno připomínkové řízení a návrh byl do velké míry upraven.


3.

Rozsáhlá novela zákona o daních z příjmů odtajněna | 10.06.2014

Ministerstvo financí předložilo do připomínkového řízení návrh novely zákona o daních z příjmů. Součástí návrhu je i novela zákona o rezervách a novela daňového řádu. Jak deklaruje ministerstvo v důvodové zprávě, návrh vychází především z potřeby revize některých ustanovení zákona po poslední novele, která reagovala na rekodifikaci soukromého práva.


4.

Zrušení jednoho inkasního místa | 02.04.2014

V polovině března představil ministr financí Andrej Babiš opatření, která plánuje v daňové oblasti na období let 2015 a 2016.


5.

Daňové přiznání poprvé i pro tablety. Zdarma, s využitím datové schránky či e-mailu s elektronickým podpisem | 10.03.2014

Přílohy typu potvrzení o úrocích ze stavebního spoření lze vyfotografovat přímo z tabletu. Významnou výhodou je také automatické vytváření výkazů pro zdravotní pojišťovny a Českou správu sociálního zabezpečení.


6.

OSVČ, které vstoupily do II. pilíře, musí podat i „pojistné přiznání“ | 07.03.2014

OSVČ, které v loňském roce vstoupily do II. důchodového pilíře, musí poprvé vyplnit nový tiskopis: pojistné přiznání. Pojistné přiznání se odevzdává na finanční úřad současně s přiznáním k dani z příjmu fyzických osob.


7.

Nejvyšší správní soud: prokazování výdajů na dodatečně vyfakturované licenční poplatky od mateřské společnosti | 06.03.2014

V minulém roce vydal Nejvyšší správní soud (NSS) rozsudek (sp. zn. 8 Afs 9/2013-47), v němž se zabýval daňovou uznatelností nákladů vynaložených českou společností na licenční poplatky dodatečně vyfakturované nizozemskou mateřskou společností.


8.

Změny u daně z nemovitosti: daňové přiznání musejí nově podat i vlastníci, kteří dříve nemuseli | 15.01.2014

Nová legislativa týkající se daně z nemovitých věcí přináší povinnost podat daňové přiznání i části vlastníků, kteří ve zdaňovaném období nemovitost ani nenabyli ani nepozbyli. Jde o vybrané skupiny poplatníků, u kterých se snižuje či zvyšuje daňová povinnost nebo se mění osoba poplatníka. Lhůta pro podání přiznání k dani z nemovitých věcí v roce 2014 vyprší v pátek 31. ledna (v případech právě probíhajících zápisů ho lze podat i později). Pro podání daňového přiznání je rozhodný stav vlastnictví nemovité věci k 1. lednu 2014.


9.

Změny, které musí zaměstnavatelé zohlednit v roce 2014 | 10.01.2014

Jde o změny týkající se oblasti daně z příjmů fyzických osob, sociálního a zdravotního pojištění, pracovněprávní oblasti a výjimky z elektronické komunikace s ČSSZ.


10.

Povinnost podat přiznání k dani z nemovitých věcí v roce 2014 | 10.01.2014

Generální finanční ředitelství publikovalo na svých stránkách přehled změn v oblasti daně z nemovitých věcí v roce 2014. Upozorňujeme zejména na to, že některé změny znamenají pro poplatníky povinnost podat v roce 2014 daňové přiznání, ačkoliv žádnou nemovitost nenabyli ani nepozbyli. V určitých případech se jejich daňová povinnost dokonce snižuje.