výsledky řadit dle: relevance | data

libovolné období | posledních 24 hodin | týden | měsíc | poslední rok | Nápověda 

1.

Zrušení jednoho inkasního místa | 02.04.2014

V polovině března představil ministr financí Andrej Babiš opatření, která plánuje v daňové oblasti na období let 2015 a 2016.


2.

Daňové přiznání poprvé i pro tablety. Zdarma, s využitím datové schránky či e-mailu s elektronickým podpisem | 10.03.2014

Přílohy typu potvrzení o úrocích ze stavebního spoření lze vyfotografovat přímo z tabletu. Významnou výhodou je také automatické vytváření výkazů pro zdravotní pojišťovny a Českou správu sociálního zabezpečení.


3.

OSVČ, které vstoupily do II. pilíře, musí podat i „pojistné přiznání“ | 07.03.2014

OSVČ, které v loňském roce vstoupily do II. důchodového pilíře, musí poprvé vyplnit nový tiskopis: pojistné přiznání. Pojistné přiznání se odevzdává na finanční úřad současně s přiznáním k dani z příjmu fyzických osob.


4.

Nejvyšší správní soud: prokazování výdajů na dodatečně vyfakturované licenční poplatky od mateřské společnosti | 06.03.2014

V minulém roce vydal Nejvyšší správní soud (NSS) rozsudek (sp. zn. 8 Afs 9/2013-47), v němž se zabýval daňovou uznatelností nákladů vynaložených českou společností na licenční poplatky dodatečně vyfakturované nizozemskou mateřskou společností.


5.

Změny u daně z nemovitosti: daňové přiznání musejí nově podat i vlastníci, kteří dříve nemuseli | 15.01.2014

Nová legislativa týkající se daně z nemovitých věcí přináší povinnost podat daňové přiznání i části vlastníků, kteří ve zdaňovaném období nemovitost ani nenabyli ani nepozbyli. Jde o vybrané skupiny poplatníků, u kterých se snižuje či zvyšuje daňová povinnost nebo se mění osoba poplatníka. Lhůta pro podání přiznání k dani z nemovitých věcí v roce 2014 vyprší v pátek 31. ledna (v případech právě probíhajících zápisů ho lze podat i později). Pro podání daňového přiznání je rozhodný stav vlastnictví nemovité věci k 1. lednu 2014.


6.

Změny, které musí zaměstnavatelé zohlednit v roce 2014 | 10.01.2014

Jde o změny týkající se oblasti daně z příjmů fyzických osob, sociálního a zdravotního pojištění, pracovněprávní oblasti a výjimky z elektronické komunikace s ČSSZ.


7.

Povinnost podat přiznání k dani z nemovitých věcí v roce 2014 | 10.01.2014

Generální finanční ředitelství publikovalo na svých stránkách přehled změn v oblasti daně z nemovitých věcí v roce 2014. Upozorňujeme zejména na to, že některé změny znamenají pro poplatníky povinnost podat v roce 2014 daňové přiznání, ačkoliv žádnou nemovitost nenabyli ani nepozbyli. V určitých případech se jejich daňová povinnost dokonce snižuje.


8.

Novinky ve zdaňování zaměstnanců, na které by se měli zaměstnavatelé od roku 2014 připravit | 19.12.2013

U dohod o provedení práce se zvyšuje limit pro uplatnění konečné srážkové daně z pěti na deset tisíc korun. Dále dochází k osvobození od daně u příjmů za práci učňů a studentů v rámci praxe. Mění se také maximální roční vyměřovací základ pro pojistné na sociální pojištění.


9.

Přiznání k DPH se bude od ledna podávat pouze elektronicky | 06.12.2013

Od ledna příštího roku budou plátci DPH povinni komunikovat s finančními úřady v oblasti daně z přidané hodnoty výlučně elektronicky.


10.

Zájmy daňových poplatníků s respektem ke správci daně hájí 59 nově jmenovaných daňových poradců | 05.12.2013

Posláním nových daňových oborníků bude kromě aktivit při spolutvorbě daňových zákonů ČR především hájení práv daňových poplatníků, ale i kultivace daňového prostředí v ekonomické sféře.