výsledky řadit dle: relevance | data

libovolné období | posledních 24 hodin | týden | měsíc | poslední rok | Nápověda 

1.

Rodiče budou platit méně na dani z příjmu | 15.10.2014

Vyšší daňové zvýhodnění na druhé a další dítě od roku 2015 a nová daňová sleva na školku již za rok 2014, to jsou dvě příznivé legislativní novinky, díky nimž daňová povinnost rodin s dětmi klesne.


2.

Dotazníky k převodním cenám i pro poplatníky nepříslušející pod Specializovaný finanční úřad | 15.10.2014

Dotazník k převodním cenám rozesílal v srpnu Specializovaný finanční úřad. Doposud dotazník vyplnilo více než 60 % oslovených firem, další část poplatníků tak přislíbila učinit v prodlouženém termínu.


3.

Novela zákona o daních z příjmů a daňového řádu míří do Senátu | 14.10.2014

Novela zákona o daních z příjmů obsahující novelu daňového řádu a další související novely míří nyní do Senátu. Při projednávání ve Sněmovně byly schváleny některé pozměňovací návrhy. Změny novely přinášejí s účinností od 1. ledna 2015.


4.

Omezení daňových výhod soukromého životního pojištění | 19.09.2014

Vláda se rozhodla omezit daňové výhody u produktů soukromého životního pojištění, které umožňují specifické výplaty ve formě tzv. částečného odkupného. V rámci projednávání návrhu novely zákona o daních z příjmů v Poslanecké sněmovně byl předložen poměrně radikální návrh na změnu v režimu zdaňování produktů soukromého životního pojištění.


5.

Úrok z daňového odpočtu v případě postupu k odstranění pochybností | 11.09.2014

V rámci projednávání návrhu novely daňového řádu byl v Poslanecké sněmovně předložen pozměňovací návrh, jehož cílem je zavedení tzv. úroku z daňového odpočtu. Tento úrok by byl povinen platit správce daně daňovému subjektu v případě, že by po podání řádného nebo dodatečného daňového přiznání zahájil správce daně postup k odstranění pochybností, přičemž délka postupu by přesáhla dobu pěti měsíců.


6.

Posouzení nespolehlivého plátce se zpřísňuje | 11.09.2014

Generální finanční ředitelství (GFŘ) znovu modifikovalo informaci k aplikaci § 106a zákona o DPH, která se týká právního institutu nespolehlivého plátce. Ta byla vydána počátkem roku 2013 a upravena začátkem roku 2014.


7.

DPH: zvláštní režim jednoho správního místa u telco služeb, rozhlasového a TV vysílání a elektronicky poskytovaných služeb | 10.09.2014

V návaznosti na harmonizaci právních předpisů upravujících DPH by mělo dojít od 1. ledna 2015 ke změně pravidel při určení místa plnění u telekomunikačních služeb, služeb rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytovaných služeb, jsou-li poskytnuty osobě nepovinné k dani.


8.

Pokladní plnění státního rozpočtu ČR za leden až srpen 2014 | 01.09.2014

K 31. 8. 2014 dosáhly celkové příjmy státního rozpočtu 739,3 mld. Kč, celkové výdaje 754,1 mld. Kč a schodek hospodaření 14,8 mld. Kč (ve stejném období roku 2013 vykázán schodek 36,2 mld. Kč).


9.

Česká daňová správa zavádí novou povinnou přílohu k daňovému přiznání | 16.07.2014

Částečně inspirována aktivitou OECD, označovanou jako BEPS (Base Erosion and Profit Shifting), zavádí česká daňová správa novou povinnou přílohu daňového přiznání právnických osob. Jejím cílem je systematický sběr základních informací o vybraných transakcích se spojenými osobami, mezi něž patří například země sídla spojené osoby, objem transakce, přehled vzájemných pohledávek a závazků apod.


10.

Nově zavedený odpočet na podporu odborného vzdělávání | 15.07.2014

Dne 1. 1. 2014 nabylo účinnosti zákonné opatření Senátu o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva, kterým byla provedena mj. změna zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, spočívající v zavedení nového odpočtu od zakladu daně z příjmů na podporu odborného vzdělávání.