Vyhlášení Finančního ředitele a Talentu roku 2014

Již desáté výroční udílení prestižního ocenění Finanční ředitel roku vyvrcholilo ve středu 1. dubna 2015 galavečerem v restaurantu ZOOM v Kongresovém centru Praha. Členové Klubu finančních ředitelů, Rada Klubu a CFO Akademie zvolila finančním ředitelem roku 2014 Daniela Buryše ze společnosti Kofola. Talentem roku se stal Václav Hrach ze společnosti NET4GAS.Stejně jako v letech minulých vybrali i letos členové Klubu finančních ředitelů, Rada Klubu a členové CFO Akademie vítěze z 9 finančních ředitelů, kteří přijali nominaci na tuto cenu. Základním kritériem pro nominaci jsou mimořádné výsledky při podpoře fúzí a akvizic, zajištění financí formou bankovních úvěrů nebo kapitálového trhu, optimalizace investic a nákladů, změny procesů a jejich podpora informačními technologiemi. Důležitým předpokladem je také nová role a odpovědnost finančního ředitele ve statutárních orgánech společnosti.

 

Úvodní workshop o strategii start-upů

 

Galavečeru s vyhlášením výsledků volby Finanční ředitel roku 2014 a Talent roku 2014 předcházel workshop na téma „Strategie úspěšných českých Start-ups“, do jehož panelu přijali pozvání Jaroslav Burčík, zakladatel Inovacentra ČVUT, dále Jan Bureš, Generální ředitel UBER Česká republika a Michal Zwinger, CEO, Levebee. Moderace workshopu se ujal Dean Brabec, Prezident Klubu finančních ředitelů a Managing Partner CEE, Arthur D. Little.

 

Diskusi otevřel Dean Brabec a vyzval panelisty k představení svých Start-ups. Jaroslav Burčík představil Inovacentrum jako akademický Start-up v akademickém prostředí pro spolupráci s průmyslem v České republice i zahraničí. Jan Bureš charakterizoval společnost UBER jako technologickou firmu, která pomocí aplikace pro mobilní telefony propojuje cestující a řidiče již téměř ve 300 městech po celém světě a každý den umožní i jeden milion cest pomocí propojení nabídky a poptávky. Michal Zwinger nejprve představil nový český název společnosti Levebee „Včelka“ a přiblížil činnost své společnosti, která bojuje s dyslexií a poruchami čtení formou přenesení do interaktivní aplikace, jejíž hlavní výhodou je možnost individuálně se přizpůsobit se potřebám každého dítěte.


Jaroslav Burčík se ve svém projevu zaměřil na úspěchy projektu Inovacentra ČVUT, kterým je podnikatelský inkubátor InovaJET a zmínil několik konkrétních projektů, založených studenty a jejich raketový rozjezd i růst a zisk řady ocenění jako například nejrychleji rostoucí firmu střední Evropy a jiné. Dále zmínil možnosti Inovacentra v oblasti financování a vyzdvihl grantový servis, který Inovacentrum nabízí. V současné době se Inovacentrum nejvíce zaměřuje na studentské projekty v inkubátoru, ale i podnikání doktorandů a nové firemní projekty, kde se snaží kombinovat granty a vlastní finanční zdroje. V rámci diskuse o možnostech financování zmínil Jaroslav Burčík, že je optimistou na poli financování a „pochválil“ české banky za jejich aktuálně vstřícný postoj k novým projektům a jejich podpoře.


Jan Bureš hovořil o motivaci projektu UBER, jehož prvotní myšlenkou bylo řešit neefektivitu trhu taxislužeb pouze v Paříži a San Franciscu. Položil si sám otázku, zda je UBER po pěti letech fungování ve světě je stále ještě Start-up a odpověděl, že ano, jelikož firma na každém novém trhu vzniká jako nový Start-up se všemi jeho charakteristikami. Dále hovořil o hledání nových možností a vyhodnocování potenciálu v jiných městech například prostřednictvím sledování počtu stažených aplikací v Brně a dalších městech, kde společnost UBER své služby zatím neposkytuje. Jan Bureš zaujal hosty informací, že v průměru dnes každý automobil domácnosti 23 hodin stojí na parkovišti a jednu hodinu denně jezdí a právě zde vidí příležitost pro další růst aktivit společnosti UBER.


Michal Zwinger mluvil o prvotním impulsu pro spuštění Start-upu Levebee, kterým bylo hledání dostupné alternativy pro zlepšení čtení v rámci projektu „Rozečti se“, kdy jeho tvůrci zjistili, že neexistuje žádná aplikace, která by v tomto směru pomohla a varianta dostupných kurzů byla poměrně drahá. Důležitým milníkem bylo vítězství v soutěži „Nápad roku“, díky kterému vešel projekt ve známost, a rostla po něm poptávka, která umožnila prostor pro další růst a nové oblasti rozvoje. Start-up Levebee získal v loňském roce v Londýně ocenění TechCrunch , kde uspěl v konkurenci sedmi set projektů, a dostal se jako vůbec první český Start-up mezi světovou Top 12, které mohly být přímo na konferenci prezentovány osobně.
Dean Brabec následně položil všem diskutujícím otázku, co je měřítkem úspěchu Start-up a kdy Start-up přechází ve standardní firmu. Michal Zwinger odpověděl, že ví jistě, že Včelka v tomto bodě ještě není. Jaroslav Burčík hovořil o úspěchu z pohledu rozvoje studentů a uvedl, že Start-upy v rámci Inovacentra zaplatily za dobu existence daně za 912 člověkoroků. Jan Bureš se zaměřil na spokojenost zákazníků a prostor pro dávání zpětné vazby ze strany cestujících řidičům i naopak a dlouhodobě na snížení počtu automobilů ve městech.

 

Vítězové ankety


Po workshopu a následném welcome drinku již všechny přítomné hosty přivítal Zdeněk Podhůrský, moderátor galavečera, který společně s vybranými zástupci partnerských společností postupně odhaloval výsledky volby Finanční ředitel roku 2014 a Talent roku 2014.


Absolutním vítězem a Finančním ředitelem roku 2014 se stal Daniel Buryš ze společnosti Kofola, pod jehož vedením se podařilo „zkrotit bublající kotel“ jménem Kofola k dlouhodobému a finančně řízenému růstu EBITDA meziročně o 10%. Úspěšná byla také akvizice slovinského výrobce nealkoholických nápojů Radenska a pod finanční taktovkou Daniela Buryše byl také stvořen největší středoevropský provozovatel fresh barů UGO. Ocenění mu předal Dean Brabec, prezident Klubu finančních ředitelů a Managing Partner CEE společnosti Arthur D. Little.

 


Druhé místo získal Marian Rašík ze společnosti PEGAS NONWOVENS s.r.o. za jeho výjimečný přínos ekonomickým výsledkům společnosti - meziroční zvýšení EBITDA o 22,4% v roce 2014 na historicky nejvyšší úroveň 47,2 mio EUR, emise obligací společnosti v objemu 2,5 mld CZK, dále začlenění PEGAS Egypt do struktury a procesů skupiny PEGAS a růst hodnoty pro akcionáře v letech 2013 - 2014 ve výši 41,6%.


Na třetí příčce se umístil Radek Strouhal ze společnosti TATRA TRUCKS, a.s., a to díky nárůstu tržeb o 42% na 3,7 mld CZK oproti roku 2013, obratu hospodaření společnosti po 6 letech ztrát, kdy zisk před zdaněním dosáhl 539 mil CZK v prvním hospodářském roce. Radek Strouhal se také zasloužil o zisk investiční pobídky v objemu více než 700 mil CZK a obnovení bankovního financování skupiny TATRA v celkovém objemu více než 600 mil CZK v 1. roce po koupi v exekuční dražbě. Mezi jeho úspěchy se řadí i získání performance bondu do Saudské Arábie v objemu 11,5 mil USD 3 měsíce po dražbě podniku.


Talentem roku 2014 byl Radou CFO Clubu zvolen Václav Hrach ze společnosti NET4GAS. Rada ocenila jeho skvělé výsledky při realizaci projektu rekapitalizace ve společnosti NET4GAS spočívající v nastavení nové kapitálové struktury po akvizici společnost a také strukturaci a realizaci projektu v krátkém čase 3,5 měsíce. Mezi úspěchy Václava Hracha patří také zisk investičního ratingu od Fitch a Standard&Poor’s, vydání dluhopisového programu na evropské úrovni v objemu EUR 460 mil a CZK 7 mld. a uzavření příslušného měnového a úrokového SWAPu a nakonec také realizace veřejné zakázky na bankovní financování v konečném objemu cca CZK 7 mld. a USD 54 mil. „Ocenění si velmi vážím a považuji jej zároveň za ocenění společnosti NET4GAS a týmu, který se na projektu podílel. Vnímám ho jako další důkaz toho, že optimalizace dlouhodobé kapitálové struktury společnosti NET4GAS dopadla úspěšně a poskytuje nám dostatečnou pružnost k podpoře našich dlouhodobých obchodních a investičních cílů,“ řekl Václav Hrach, jednatel a výkonný ředitel pro finance NET4GAS.


Všichni vyhlášení finanční ředitelé převzali svá ocenění společně s velkou řadou darů osobně od členů Rady Klubu finančních ředitelů a zástupců generálních partnerů galavečera, kterými se staly společnosti Havel, Holásek & Partners, Česká spořitelna a Arthur D. Little. Pro vítěze kategorie Talent roku byla připravena jako hlavní cena studium programu MBA na Vysoké škole finanční a správní, Finanční ředitel roku získal šek na 250 000 Kč na poradenské služby společnosti Arthur D. Little. Všichni ocenění získali platinové členství na jeden rok v Klubu finančních ředitelů, služby od ČIA NEWS v celkové hodnotě 45 000 Kč a řadu dalších hodnotných cen od partnerů večera, kterými se staly také AVANTGARDE Restaurant & Café, pánská značková obuv BARKER Shoes, pánské krejčovství GALARD, dovozce vín z Argentiny a Uruguaye IFC Food, agentura Let’s talk, Všeobecná fakultní nemocnice v Praze a Zlatá koruna.

Úvodní foto: CFO klub

« předchozí článek
Komentáře