A propos sociální a zdravotní…

V souvislosti s novým zákonem o platebním styku, který je v účinnosti od 1. 11. 2009, došlo k novele některých souvisejících zákonů, zejména pak zákona o správě daní a poplatků, pojistném na sociální zabezpečení a na všeobecné zdravotní pojištění.Novela upravující platbu daně je účinná od 1. listopadu 2009. V případě plateb pojistného se nový postup uplatnil od 1. ledna 2010.

U zdravotního pojištění jde také o změnu splatnosti pojistného:dochází ke sjednocení lhůty se lhůtou pro platbu pojistného na sociální zabezpečení. Splatnost těchto odvodů je od 1. do 20. dne následujícího kalendářního měsíce a nikoliv v den, který je zaměstnavatelem určen pro výplatu mezd.

Autorka působí v České asociaci finančních ředitelů (CACFO) při Svazu průmyslu a dopravy ČR


« předchozí článek další článek »
Komentáře