Aby se udržitelný rozvoj mohl stát otcem zítřka, musí se nejprv stát synem dneška

Implementaci udržitelného rozvoje, vzdělávání a vyčíslování konkrétních výsledků se mimo jiné věnuje společnost Centrum andragogiky prostřednictvím vzdělávacích kurzů, kulatých stolů, konferencí a od loňského roku i prostřednictvím Klubu zlepšování.„Nedědíme Zemi po našich předcích, nýbrž si ji vypůjčujeme od našich dětí.“ (Antoine de Saint-Exupéry)

 

Otázky udržitelného rozvoje si dnes pokládá a musí pokládat stále více manažerů ze všech oblastí, a to i z řad finančních ředitelů. Udržitelný rozvoj totiž není jen o tom, jak lépe nakládat s neobnovitelnými zdroji, chránit přírodní bohatství, zachovávat ekosystémy a biodiverzitu či zvládat důsledky přelidnění, které je vlastně také ekologickým problémem. Dotýká se i mikrosvěta každé společnosti a dopadá i na konkrétní finanční výsledky.Trvale udržitelný rozvoj je sice v globálu podmíněn vznikem příslušné legislativy a pravidel, ale účinný je jen při naplnění mimo jiné dvou základních podmínek. Za prvé, že všichni účastníci systému budou tato pravidla znát a budou se v nich orientovat a rozumět jim, a za druhé, že budou mít motivaci je dodržovat a formálně i neformálně je zavádět do každodenní praxe.

 

Rozvíjet zaměstnance ku prospěchu celé firmy

A právě této implementaci udržitelného rozvoje, vzdělávání a vyčíslování konkrétních výsledků se mimo jiné věnuje společnost Centrum andragogiky prostřednictvím vzdělávacích kurzů, kulatých stolů, konferencí a od loňského roku i prostřednictvím Klubu zlepšování.

Podstatou Klubu zlepšování je informovat manažery z jednotlivých oblastí (finanční, personální, obchodní, výrobní…) o nástrojích a metodách umožňujících nejen čelit úspěšně dopadům krize či recese, ale i rozvíjet své zaměstnance ku prospěchu celé firmy.

 

Jelikož proces informování a popularizace probíhá také prostřednictvím setkávání manažerů z různých oborů formou kulatých stolů a workshopů, vzniká trojí přidaná hodnota:

1. Manažeři získají potřebné informace o zmíněných nástrojích a metodách (zejména např. kontinuální zlepšování, zamezení plýtvání, optimalizace procesů apod.).

2. Vzájemně konzultují své postřehy, problémy a zkušenosti s jejich řešením (diskuse nad případovými studiemi z praxe účastníků).

3. V rámci interaktivní moderované diskuse se podílejí na vylepšování předmětných nástrojů a metod (zpětná vazba a vyhodnocení). 

Velkou výhodou je, že jednotlivá setkání jsou připravována s ohledem na cílovou skupinu, čímž v rámci Klubu zlepšování vznikají takzvané profesní týmy – skupiny, kterým je program i jeho náročnost přizpůsobena a s ohledem na ně je i nastavena systematická provázanost jednotlivých akcí. Naše akce Klubu zlepšování naleznete zde.

 

Zisk sám o sobě nemá smysl

Centrum andragogiky téma udržitelného rozvoje popularizuje nejen jako žádoucí a nedílnou součást firemní strategie, ale i jako nezbytný prvek k přežití a zajištění stabilní a růstové budoucnosti dané firmy či organizace.

Tato naše činnost, kterou ve prospěch udržitelného rozvoje neustále realizujeme, v loňském roce vyvrcholila tím, že rok 2013 byl zvolen naším rokem udržitelného rozvoje, čímž logicky navázal na předchozí roky a jejich témata ETIKA (2010), LOAJALITA (2011) a CSR (2012), která společně s tématem roku 2014 – INOVACE tvoří logický celek, bez něhož samotné dobývání materiálních hodnot, tvorba zisku a přidané hodnoty je pouhou sebedestrukcí a v dlouhodobém časovém horizontu i prvním krokem k zániku života. Platí tedy: „Aby se udržitelný rozvoj mohl stát otcem zítřka, musí se nejprve stát synem dneška.“

 

Autorka článku PhDr. Marie Jírů je majitelka Centra andragogiky, s.r.o. a Centra zlepšování, s.r.o.

Úvodní foto: © masterzphotofo - Fotolia.com

« předchozí článek další článek »
Komentáře