ČEPS posiluje financování: šéfem Treasury je Jiří Vrba

Loni investovala firma do obnovy a rozvoje přenosové soustavy více než 2,5 miliardy korun. V následujícím období by se investice měly průměrně pohybovat kolem 4,5 mlrd. Kč ročně, přičemž do roku 2023 se plánuje proinvestovat 60 miliard korun.Hlavní důvody pro tak rozsáhlý investiční program ČEPS jsou:

  • obnova stávajících vedení, která byla postavena převážně v 70. letech minulého století,
  • požadavky na připojení nových zdrojů a odběrů,
  • odstranění úzkých míst pro mezinárodní obchod v souvislosti s podporou evropského energetického trhu a s integrací  obnovitelných zdrojů zejména v severní části Evropy. 

ČEPS, jak oznámila předevčírem, počítá s tím, že v letech 2011 až 2023 má být postaveno pět nových rozvoden 400 kV (dnes jich je 24) a 675 km nových vedení 400 kV (dnes 3479 km), což představuje 20procentní nárůst zařízení přenosové soustavy 400 kV. Hlavním zdrojem pro financování investic bude vlastní zisk, cizí kapitál a dotace EU.

ČEPS v souvislosti s tak rozsáhlým požadavkem na financování posílil svůj tým a od 1. ledna 2011 zřídil novou sekci zabývající se financováním. Ředitelem Treasury se stal Jiří Vrba. 

 

ČEPS, a.s.:

Akciová společnost ČEPS působí na území České republiky jako výhradní provozovatel přenosové soustavy (elektrická vedení 400 kV a 220 KV) na základě licence na přenos elektřiny, udělené Energetickým regulačním úřadem podle Energetického zákona. Udržuje, obnovuje a rozvíjí 39 rozvoden (400 kV + 200 kV) s 67 transformátory převádějícími elektrickou energii z přenosové do distribuční soustavy a trasy vedení s napěťovou hladinou 400 kV a s napěťovou hladinou 220 kV. Společnost ČEPS je začleněna do evropských struktur. V rámci elektrizační soustavy České republiky poskytuje ČEPS přenosové služby a služby spojené se zajištěním rovnováhy mezi výrobou a spotřebou elektrické energie v reálném čase (systémové služby). ČEPS dále zajišťuje přeshraniční přenosy pro export, import a tranzit elektrické energie. Společnost se také dlouhodobě aktivně podílí na formování liberalizovaného trhu s elektřinou v ČR i v Evropě. Více informací lze nalézt na www.ceps.cz.

 


« předchozí článek další článek »
Komentáře