Jak zpracovat mzdy prostřednictvím webu do ERP

Společnost Asseco Solutions se se svými produkty stala finalistou prestižní soutěže IT produkt roku, kterou každoročně vyhlašuje vydavatelství IDG.V letošním roce do této soutěže Asseco Solutions přihlásila poprvé i produkt z dílny Asseco Solutions Slovensko. Oba produkty – jak český Helios Green Energie, tak slovenský Pers-on – získaly v soutěží ocenění „finalista“.

Cílem soutěže je vyzdvihnout produkty disponující takovými vlastnostmi, které je významným způsobem odlišují od konkurenčních produktů stejné kategorie. Stejně, jako v minulých kolech, i tentokrát bylo možné přihlásit libovolný produkt z oblasti informačních a komunikačních technologií. Při hodnocení je kladen důraz především na přínosy produktu pro zákazníka. Do finále soutěže tak mohou postoupit jak celkově inovativní produkty, tak i produkty se zajímavým funkčním zdokonalením, výrazně zjednodušeným ovládáním nebo třeba s výjimečně příznivou cenou.

 

Helios Green Energie je komplexním řešením určeným pro společnosti působící v oblasti energetiky. Pokrývá nejdůležitější procesy energetických společností a nabízí svým uživatelům nástroje pro klíčové oblasti jejich činnosti. Výrobci a provozovatelé přenosové či distribuční soustavy nejvíce ocení nástroje pro zvyšování kvality výroby a dodávek a zvyšování vnitřní efektivity. Obchodní společnosti naopak ocení snadnou obsluhu velkého počtu zákazníků a využití nástrojů a služeb internetu postavených na spolehlivém podvozku finančního a manažerského informačního systému.

Obsahem řešení jsou nástroje a funkce pro podrobnou evidenci zpracování výroby, distribuce a obchodu s energiemi. Umožňují sledovat množství distribuovaných energií, náklady na výrobu, zajišťují komunikaci s externími systémy a koncovými zákazníky včetně obchodních a akvizičních procesů. Systém pokrývá celý proces zpracování informací od odpočtu stavu měřičů, až po fakturaci na základě smluv s odběrateli a informací od operátora trhu s důrazem na konkrétní oblast působení firmy a model nasazení Helios Green Energie.

 

PERS-ON je webová aplikace v prostředí intranetu i internetu s využitím v organizacích, zabývajících se personalistikou či mzdovým účetnictvím (část personálně – mzdová). Umožňuje nahrávat podklady pro zpracování mezd prostřednictvím webového portálu do ERP z produkce Asseco Solutuions, stejně jako technologickou propojitelnost s libovolným ERP formou webových služeb. Organizacím, které vyžadují portál zaměstnance (část zaměstnanecká) umožňuje přes webové rozhraní evidovat nepřítomnosti, nahrávat žádanky, evidovat cestovní příkazy a žádat o jejich schválení... Je tvořen jednotlivými portlety (moduly), které jsou samostatné a vzájemně nezávislé.

PERS-ON slouží obostranné komunikaci zaměstnanců a zaměstnavatelů (b2e). Portál umožňuje zaměstnancům evidovat docházku, schvalovat různé typy dokladů, cestovní příkazy, získávat personální a mzdové informace, přistupovat k těmto informacím, pracovat s vybranými dokumenty, využívat procesy schvalování žádanek, nepřítomností nebo činností. Další funkcionality umožňují efektivní práci prostřednictvím internetového prohlížeče. Informace a aplikace na portálu jsou přístupné kdykoli a pro všechny na jednom místě. Nahrazují tak různé způsoby zpracování údajů a komunikace.

 

Zdroj: Asseco Solutions

 

 

 

 


« předchozí článek další článek »
Komentáře