Penězi proti korupci

Jak bylo dnes oznámeno, první grant ve výši 251 400 Kč udělil Nadační fond proti korupci protikorupčnímu projektu Konexe.Protikorupční projekt Konexe realizují občanská sdružení Centrum aplikované ekonomie, které je známé svým projektem zIndex, a Naši politici. Projekt se bude zabývat vyhledáváním a analýzou personálního napojení firem na instituce, u nichž právě tyto firmy vyhrávají veřejné zakázky. Zaměří se na rozkrývání střetů zájmů, klientelistických vazeb a korupčních kauz. Centrum aplikované ekonomie obdrželo 130 200 Kč a sdružení Naši politici 121 200 Kč  z celkové výše grantu. 

„V pilotní fázi se investigativní projekt zaměří především na Prahu. Pod drobnohled se tak dostanou i zakázky menšího rozsahu a práce vedení radnic jednotlivých městských částí. Postupně se záběr projektu bude rozšiřovat,“ říká ředitelka NFPK Monika Vondráková. Primárním výstupem bude databáze veřejných zakázek s prokazatelným napojením dodavatele na vedoucí osoby ze strany zadavatele. 

Zájemci o udělení grantu na protikorupční projekt zaměřený na veřejnou správu mohou posílat své žádosti včetně rozpočtu na e-mailovou adresu info@nfpk.cz nebo je mohou doručit osobně či poštou do sídla NFPK, Tržiště 366/13, 118 00 Praha 1. Zprávy i obálky by měly být označeny heslem GRANT. Nedílnou součástí žádosti musí být i stručný popis projekt v rozsahu jedné strany. Pokud bude uvedený návrh projektu NFPK vybrán k postupu do užšího výběru, bude žadatel vyzván k detailnějšímu rozpisu.

 

 

Zdroj: www.nfpk.cz

 


« předchozí článek další článek »
Komentáře