Vrah není zahradník, ale účetní?

Jak bylo včera zveřejněno, sedmdesát procent finančních manažerů po celém světě přiznává, že účetní profese nese část viny za finanční krizi.Sedmdesát procent účetních sebekriticky přijímá tezi, že celá jejich profese nese částečnou vinu za finanční krizi a sérii ekonomických turbulencí od roku 2008. Přitom vnímání účetní profese ze strany veřejnosti se zhoršilo jen lehce. Pouze třináct procent lidí totiž uvádí, že jejich důvěra v účetní v posledních pěti letech poklesla. Vzhledem k celé řadě vysoce medializovaných účetních skandálů v posledních letech (například Enron a události spojené s finanční krizí) se účetní musejí potýkat s nedůvěrou, která se nejspíš spojuje s jistými stereotypy o finančních manažerech a jejich roli. 

Výše uvedené vyplynulo z nové studie Associace certifikovaných účetních ACCA. Mimo jiné z ní vyplývá, že účetnická profese bude nadále ztrácet důvěryhodnost, pokud se jí nepodaří přesvědčit veřejnost a všechny zainteresované o své hodnotě a o krocích, jimiž hodlá obnovit důvěru v tuto profesi.

 

Vyměňme veřejnost... 

Z výzkumu ACCA také plyne, že se účetní pokládají za důvěryhodnější, než jaký je jejich obraz u veřejnosti. Konkrétně tři čtvrtiny účetních mají za to, že je veřejnost pokládá za důvěryhodné, ovšem s tím souhlasí jen 55 procent respondentů z řad veřejnosti. Rozdíl mezi tím, jak se vidí lidé z branže, a jak je vnímá veřejnost, je tedy propastný. 

Průzkum ACCA se zaměřil na víc než 250 účetních a 1500 zákazníků i lidí ovlivňujících veřejné mínění z celého světa s cílem lépe prozkoumat, jaké hodnoty může profese účetních nabídnout, a pochopit, jakou hodnotu podle veřejnosti přináší. V následné studii se pak rozebírají kroky, které mohou jednotliví účetní i celá profese podniknout ke zlepšení svého obrazu. Z výsledků průzkumu rovněž plyne, že by účetní měli zapracovat na svém obrazu, obzvláště v porovnání s dalšími profesemi. V průzkumu se umístili pod lékaři, zdravotními sestrami, architekty a inženýry, ale pořád jsou pokládáni za důvěryhodnější než bankéři, politici, novináři a právníci.

 

Vystřídá rok pochyb léto důvěry?

Kateřina Benešová, ředitelka ACCA pro Česko, Slovensko a Maďarsko, k tomu uvedla: "Rok 2012 byl rokem pochyb o důvěryhodnosti profesí a institucí, které se kdysi těšily velké vážnosti. Ani účetním se to nevyhnulo, což je naprosto v pořádku. Zhoršení obrazu účetních u veřejnosti je alarmující a je důležité, aby veřejnost uznala, jak nezastupitelnou roli hraje celá účetní profese v ekonomickém růstu a oživení. Mají-li nám lidé porozumět, musí pochopit, co účetnictví dnes skutečně znamená, a celá profese musí zapracovat na této proměně veřejného mínění. Tento výzkum ACCA má být východiskem k obecnější debatě o tom, jak se takového výsledku dobrat." Něco přes padesát procent respondentů ve výzkumu ACCA uvedlo, že účetní pracují v zájmu firem, které si je najaly, nebo ve vlastním zájmu, a ne ve veřejném zájmu. Z toho je vidět jasná potřeba vytvářet lepší povědomí o roli, kterou účetní hrají, a nenechat hrstku provinilců očernit reputaci celé profese. Pětaosmdesát procent oslovených účetních souhlasilo s tím, že celá profese jako celek by měla dělat víc k šíření povědomí o jejím přínosu, a tím zlepšovat její celkový obraz. 

Helen Brandová, generální ředitelka ACCA, ke studii dodala: "Takřka tři čtvrtiny oslovených účetních uvedly, že díky profesním organizacím jednají účetní jako celek odpovědně - a tuto roli bere ACCA velmi vážně. Z celé studie by si ovšem účetní měli vzít ponaučení a dělat více ke zvýšení povědomí o své hodnotě. Přínos společnosti by měl být základem toho, co naše profese nabízí."

 

 

Úvodní foto: © pzAxe - Fotolia.com

« předchozí článek další článek »
Komentáře