Změny u auditu

Od 14. dubna 2009 platí nová pravidla pro provádění auditu, která stanovují důležité povinnosti i pro účetní jednotky s povinným auditem.U společností, jejichž účetní závěrka nebo konsolidovaná účetní závěrka má být ověřena auditorem, musí auditora určit nejvyšší orgán společnosti, což je valná hromada nebo jediný společník, akcionář (v případech objektivních důvodů je zde možnost určit auditora rozhodnutím dozorčí rady). Pokud statutární orgán (např. jednatel, představenstvo) uzavře smlouvu s auditorem bez předchozího určení valnou hromadou, respektive dozorčí radou, bude smlouva neplatná a odpovědnost za důsledky ponese statutární orgán. Pokud společnost ještě před nabytím účinnosti zákona o auditorech(14. 4. 2009) uzavřela s auditorem smlouvu o povinném auditu, auditora pro audit takových účetních závěrek určit nemusí.

 

Autorka působí v České asociaci finančních ředitelů (CACFO) při Svazu průmyslu a dopravy ČR

  


« předchozí článek další článek »

Související články
Komentáře