Průmysl 4.0: Podniky musí intenzivně pracovat na strategiích digitalizace

Průmysl 4.0 má významný dopad na návratnost investovaného kapitálu (ROCE) v oblasti průmyslu i celoplošně na úrovni národů. Továrny budoucnosti vytvoří okolo deseti milionů nových pracovních míst, z toho sedm milionů ve službách a IT. V západní Evropě může do roku 2035 ROCE vystoupat až na 28 procent. 

Potenciální přidaná hodnota pro západní Evropu: 420 miliard euro

 

Přechod výroby na digitální úroveň bude mít pro západní Evropu pozitivní efekt. Inteligentní, digitálně propojené systémy a procesy vážou méně kapitálu a zlepšují výnosnost kapitálu. Experti ze společnosti Roland Berger vycházejí z toho, že ukazatel ROCE se větším zapojením Průmyslu 4.0 zvýší z dnešních 18 % na 28 % v roce 2035. To znamená dodatečnou přidanou hodnotu ve výši 420 miliard euro díky vyšším výnosům a nižší vázanosti kapitálu.

 

Průmysl 4.0 bude mít také zásadní vliv na pracovní trh. Dle výsledků studie dojde ke snížení počtu pracovních míst v tradičních oborech. Zároveň je očekáván nárůst 10 miliónů pracovních míst, především v oblasti služeb a IT. Výrobní metody a způsoby práce budou v budoucnu zásadně odlišné od těch stávajících. Výsledkem bude změna obchodních modelů a vznik nových profesí. Evropské firmy budou potřebovat dostatek kvalifikovaných zaměstnanců, aby zvládly náročný proces digitalizace. "To ve výsledku povede ke kladné bilanci, kdy Průmysl 4.0 vykompenzuje ztráty pracovních míst", dodává Thomas Rinn.


"Digitální transformace již byla zahájena. Pokud nechtějí průmyslové podniky zůstat ve vzduchoprázdnu, musí se připravovat na změny, které Průmysl 4.0 přinese, a musí začít pracovat na strategii digitalizace," shrnuje Thomas Rinn.


« předchozí článek další článek »
Komentáře