Uplatnění nových technologií může přinést obchodní zisky

Rozšiřování hranic obchodních modelů prostřednictvím digitálních technologií firmám nabízí prostor pro nové zisky. Průkopníci jsou již dnes schopni díky technologiím lépe poznat svého zákazníka a nabízet mu díky personalizaci produkt na míru.Poradenská společnost Accenture pojmenovala 5 aktuálních globálních trendů, které ovlivní podnikání zítřka. „Zásadním společným jmenovatelem všech trendů je jednoznačný obrat k digitální sdílené ekonomice, která mění vše od základu. Hlavní roli hraje stále personalizovanější internet, orientace na výstupy namísto produktů, rychlý pokrok v oblasti platforem, vznik inteligentních firem a změna pohledu na pracovní síly,“ říká David Švejda, expert na digitální technologie z Accenture ČR. „Průkopníci jsou již dnes schopni díky technologiím lépe poznat svého zákazníka a nabízet mu díky personalizaci produkt zcela na míru, což jim přináší nové nemalé zisky,“ dodává.

 

Technologická vize Accenture 2015 nabízí příklady toho, jak v rychle rostoucím prostředí internetu věcí vznikají digitální ekosystémy umožňující nabídku nových služeb, změnu nákupního chování a vstupování na nové trhy. Dokládá to průzkum společnosti Accenture, podle kterého 35% respondentů již používá partnerská rozhraní (API) k integraci dat a ke spolupráci s obchodními partnery, přičemž dalších 38% to plánuje. Technologická vize upozorňuje, že díky využití digitálních ekosystémů mají progresivní společnosti možnost růst a vytvářet nové zdroje příjmů způsoby, kterých by nemohly dosáhnout jen vlastními silami.

 

Zpráva pojmenovává pět technologických trendů identifikovaných u nejvýraznějších hráčů digitálního světa, které budou mít podstatný vliv na firmy napříč obchodními odvětvími v následujících 3-5 letech:

 

Personalizovaný internet – Internet of Me
Jak se předměty denní potřeby připojují k internetu, vzniká množství digitálních kanálů, které zasahují hluboko do našich životů. Tyto nové kanály, které firmy využívají nebo se kterými experimentují, zahrnují nositelnou elektroniku, tzv. wearables (v průzkumu uvedlo 62 % respondentů), chytré televizory (68%), k internetu připojené automobily (59%) a nejrůznější chytré předměty (64%). Firmy, které budou schopny využít potenciál těchto přístupových bodů a nabídnout klientům vysoce personifikovaný uživatelský prožitek, se stanou příští generací silných značek.

 

Zaměření se na hodnotu pro zákazníka
Inteligentní hardware spojuje digitální ekosystém s fyzickým světem. Špičkové firmy při setkání s internetem věcí nacházejí příležitosti, jak zabudovat do svých digitálních zařízení hardware a senzory a využít tyto silně propojené komponenty k tomu, aby zákazníkovi přinesly to, co skutečně potřebuje – ne více produktů nebo služeb, ale smysluplnou hodnotu. V průzkumu celých 87% respondentů potvrdilo intenzivnější využívání chytrého hardwaru, senzorů a koncových zařízení. A 84% respondentů si pochvalovalo, že z toho vyplývá lepší porozumění zákazníkům. Rozvracející tak zaběhlý řád a uvědomují si, že úspěch již nespočívá v prodeji věcí, ale v prodeji lepších výsledků.

 

(R)evoluce platforem
Prolínání hranic mezi jednotlivými odvětvími: Platformy a ekosystémy, které nabízí digitální ekonomika, umožňují nové příležitosti k růstu a zisku. Rychlý pokrok v oblasti cloudových služeb a mobility odbourává náklady a technologické překážky a otevírá nové pole působnosti firmám, které mohou vstupovat do nových odvětví či nových zemí.

 

Inteligentní firma
Doposud měl pokročilý software pomáhat zaměstnancům přijímat lepší a rychlejší rozhodnutí. S přílivem velkého množství dat, dostupnější výpočetní síly, rozvinutými analytickými modely software pomáhá strojům v kvalifikovanějším rozhodování. Přichází éra inteligentního softwaru, kdy podle 80 % respondentů aplikace a nástroje budou ve své sféře působnosti schopny suplovat lidské rozhodování. A 78 % respondentů se domnívá, že software bude schopný se učit a přizpůsobovat našemu měnícímu se světu.

 

Nová pracovní síla – spolupráce člověka a stroje
Masivní digitalizace umocňuje také nutnost větší spolupráce mezi lidmi a stroji. Většina firem mezi respondenty průzkumu (57 %) zavádí technologie, které podnikovým uživatelům umožňují plnit úkoly, které dříve vyžadovaly specializované IT odborníky, například vizualizaci dat. To však přináší také nové výzvy při řízení pracovní síly tvořené spolupracujícími lidmi a stroji.

 

Zdroj: Accenture 

Úvodní foto: © peshkova - Fotolia.com

« předchozí článek další článek »
Komentáře