Nový česko-švýcarský projekt má zvýšit prestiž českých účetních

Uvědomování si rizik spojených s výběrem účetního je v České republice velmi slabé. Účetní přitom tvoří obraz komerční úspěšnosti firem v očích veřejnosti, investorů i státu coby daňové autority. Případy pochybení nebo záměrné manipulace ze strany účetních jsou vlivem ekonomického poklesu stále častější.V konečném důsledku však za toto své výše uvedené konání nejsou účetní postižitelní. Odpovědnost za správnost účetnictví totiž ze zákona nesou přímo statutární orgány firem, tedy v řadě případů samotní podnikatelé.

Povědomí podnikatelů a veřejnosti o účetní profesi má proto nyní zvýšit nový česko-švýcarský projekt. Společná aktivita vznikla za podpory Fondu partnerství – Programu švýcarsko-české spolupráce. Jeho realizátory jsou Komora certifikovaných účetních a švýcarský Spolek expertů v účetnictví a controllingu (resp. jejich výkonný orgán Verein für die höheren Prüfungen in Rechnungswesen und Controlling).

 

Jak přesadit do Čech švýcarskou solidnost

„Právní základ pro vzdělávání a certifikaci finančních profesionálů jsou v Česku a ve Švýcarsku velmi podobné. Jasný rozdíl je však díky povědomí o rizicích spojených se „špatnými účetními“ v prestiži a výhodách absolventů certifikace při uplatnění na trhu práce nebo získávání zakázek jako samostatní účetní a pro účetní firmy. Náš projekt si proto klade za cíl zmapovat situaci a především kroky, které vedly k jejímu dosažení ve Švýcarsku a přenést toto know-how a praktiky vhodným způsobem do českého prostředí,“ uvedla k projektu Dita Chrastilová, místopředsedkyně Komory certifikovaných účetních.

 

Nezkoušíme absolventy z otázek včerejška

Uvědomování si nutnosti kvalifikace a odbornosti na straně účetních a odborníků ve finančním řízení je ve Švýcarsku vysoké. „Jsme největším profesním svazem účetních a controllerů ve Švýcarsku a jako takoví dbáme na to, aby naše státem uznávané vzdělávací programy absolvované doprovodně k praxi byly vždy aktuální a odborně na výši. Nezkoušíme absolventy z otázek včerejška, ale z toho, co je důležité pro praxi dnes. Souběh a sladění teorie respektive tohoto vzdělávání s profesní praxí jsou to, co dělá naše absolventy, tedy držitele odborného průkazu v prvním stupni a diplomu ve druhém stupni, nejžádanějšími odborníky na trhu a zajišťuje jejich kvalitu, která je i trhem vyžadovaná. Absolvování naší certifikace je vyzkoušenou cestou k nejlepším pracovním pozicím a vede většinou k nadprůměrnému platovému ohodnocení,“ uvedl k situaci ve Švýcarsku Herbert Mattle, prezident organizace veb.ch, Spolku expertů v účetnictví a controllingu.

Projekt odstartoval v květnu 2013 a potrvá 17 měsíců. Zvýšení povědomí o významu účetní profese má být dosaženo řadou vzájemných výměn informací na studijních cestách ve Švýcarsku a v ČR, konferencích a kulatých stolech pořádaných s cílem získání zpětné vazby na průběžné poznatky v rámci projektu.

 

O Komoře certifikovaných účetních

Komora certifikovaných účetních je profesní organizace s mnohaletou tradicí.Je základnou pro certifikované účetní, kteří se v ní sdružují po absolvování systému certifikace popř. získání obdobné kvalifikace v jiné z členských organizací International Federation of Accountants (IFAC). Funguje jako samostatná organizační složka Svazu účetních.

 

 

Úvodní foto: © pzAxe - Fotolia.com

« předchozí článek další článek »
Komentáře