Téměř pětina finančních manažerů již zažila zásadní konflikt zájmů

Jako příklad uvádí manažeři zaúčtování loňských bonusů kvůli zavedení milionářské daně.Až 18 procent účetních bylo již postaveno před zásadní rozhodnutí mezi veřejným zájmem, zájmem zaměstnavatele a osobním zájmem. Mezi příklady konfliktů řadí manažeři také dřívější zaúčtování manažerských bonusů vzhledem k loňskému zavedení milionářské daně. Byli rovněž žádáni o zastavení stejných pohledávek více bankám, odpisy majetku v rozporu s jeho životností nebo o redukci informací v účetní závěrce pod úroveň požadovanou zákonem.

Ukázal to dubnový průzkum globální Asociace profesních účetních ACCA, kterého se zúčastnilo 271 účetních z České republiky a Slovenska. Z odpovědí dále vyplynulo, že finanční manažeři by podle 51 procent dotázaných měli jednat především ve veřejném zájmu. Ve skutečnosti však podle 85 procent respondentů jednají v zájmu svých zaměstnavatelů nebo zadavatelů.

 

Až 48 procent účetních se cítí být v roli business partnera

„Finanční manažeři produkují obraz hospodaření firmy v očích státu, investorů a veřejnosti. Musíme proto rozhodně posílit váhu veřejného zájmu v jejich práci,“ uvedla Kateřina Benešová, ředitelka ACCA pro Česko, Slovensko a Maďarsko. 

Důvěryhodnost a osobní integrita jsou po technických účetních znalostech dvě nejdůležitější součásti profesního vybavení účetních. Pro osobní a profesionální kvalitu účetních je přitom podle téměř 80 procent respondentů důležité členství v profesních organizacích. 

Z výzkumu ACCA dále vyplynulo, že finanční manažeři nesou zásadní díl odpovědnosti za fungování a komerční úspěch firmy. Jsou tak vnímání i zaměstnavateli. Až 48 procent účetních se cítí být v roli business partnera svého zaměstnavatele nebo zadavatele.

 

 

Účetní si jsou vědomi své důležitosti

Od finančních manažerů dále závisí stabilita finančních trhů a prosperita ekonomiky. Méně odpovědnosti cítí účetní za řešení nezaměstnanosti a environmentálních problémů. 

„Ekonomické turbulence uplynulých pěti let podle hodnocení přibližně poloviny účetních nezhoršily jejich reputaci. Ta převážně zůstala stejná, nebo se dokonce zlepšila. Účetní cítí, že i nadále sehrávají velmi vitální roli v ekonomice. Požadavky jejich zadavatelů jsou však v řadě případů v rozporu s jejich profesní etikou. To je kritické místo profese a také celého našeho hospodářství,“ dodala Kateřina Benešová.

 

 

 

 

 

 

Úvodní foto: © Sergey Nivens - Fotolia.com

« předchozí článek další článek »
Komentáře