Trh private equity je letos optimistický

Nejvyšší počet transakcí je očekáván v farmaceutickém průmyslu, zdravotnictví a také v sektoru spotřebního zboží a maloobchodu, naopak nejméně transakcí by mělo proběhnout v automobilovém průmyslu a ve stavebnictví. Většina transakcí bude střední velikosti, tedy do 250 milionů eur, větší transakce budou spíše výjimkou.Na evropském trhu private equity opět převládá optimistická atmosféra. Po negativní vlně mezi private equity investory v roce 2012 se tento rok čeká více transakcí a to zejména v Německu a Skandinávii. Naopak ve Španělsku, Portugalsku, Itálii, Francii a Řecku se dále čeká mírný pokles. Nejvíce transakcí se očekává ve farmaceutickém průmyslu, zdravotnictví, spotřebním průmyslu, maloobchodu a energetice. Nicméně velké transakce budou i nadále spíše výjimečné, částečně i z důvodu přetrvávající nejistoty ohledně budoucího ekonomického vývoje. Ačkoliv bude trh více likvidní, stále bude těžké získat úvěrové financování. Ve vnímání kupní ceny cílové společnosti se neočekávají žádné změny. Dvě třetiny z 1200 evropských manažerů se domnívají, že obchodní modely private equity fondů bude třeba přehodnotit a přizpůsobit změnám na trhu. To jsou hlavní závěry studie společnosti Roland Berger Strategy Consultants na téma: Výhled evropského trhu Private Equity pro rok 2013". 

"Nálada na evropském trhu private equity pomalu roste," uvedl Gerd Sievers z Roland Berger Strategy Consultants. "Protože ekonomické vyhlídky zůstávají beze změny, toto zlepšení se přičítá zejména pozitivnímu vývoji na finančních trzích a stabilizaci evropské dluhové krize."

 

Počet fúzí a akvizic za účasti private equity fondů roste 

Celých 52% respondentů očekává meziroční nárůst relevantních transakcí, zejména ve Skandinávii (+2,7%), Německu (+2,4%) a Polsku (+1,9%), který souvisí i s pozitivním ekonomickým vývojem v těchto zemích.

Investoři očekávají nejvíce aktivity ve farmaceutickém průmyslu a zdravotnictví (54%), ve spotřebním zboží a maloobchodu (51%), energetice (41%) a IT a telekomunikacích (41%). "Předpokládaný stabilní růst v těchto odvětvích v příštích letech a probíhající změny, jako například transformace energetiky v Německu, povedou ke zvýšenému množství transakcí. Private equity fondy budou mít tedy díky akviziční činnosti možnost zapojit se ziskových obchodů", vysvětluje Zsilinszky. 

V státech, které jsou negativně ovlivněné dluhovou krizí se i na trhu private equity očekává mírný pokles, zejména tedy v Řecku (-1%), Francii (-0,7%), Španělsku, Portugalsku a Itálii (-0,6%).

 

Úvěrové financování bude obtížnější 

Velké transakce přesahující 500 milionů eur budou výjimečné i v roce 2013, a to zejména z důvodu jen těžko dostupných úvěrů: "Je to spíše překvapivé když vezmeme v úvahu dostatečnou likviditu na trzích a také přípravy k prodeji i u potenciálně velkých cílů", dodává Zsilinszky. "Atraktivita a vnímání kupní ceny bude rozhodující pro počet i velikost transakcí." Respondenti očekávají, že poroste alespoň atraktivita cílů. Ohledně kupní ceny se neočekává žádný významný meziroční pokles. 

Akviziční cíle budou především většinové podíly v rodinných společnostech (46%), odkoupení menších částí podniků se založením nové společnosti a odkoupení stávajících podílů od fondů private equity (oba po 43%). Největší podíl potenciálních kupců budou tvořit strategičtí investoři (23%), dále společnosti zvažující únikové možnosti k jiným private equity fondům a také společnosti zvažující kombinaci několika únikových strategií (všichni ca 20%).

 

Výzva do budoucnosti – přizpůsobení obchodních modelů 

Private equity fondy se budou v roce 2013 více zaměřovat na rozvoj firem ve svém portfoliu. K tomu použijí strategická (39 %) i operativní (36 %) opatření. Finanční opatření, jako refinancování úvěrů, nebo změna podílu vlastního a cizího kapitálu, jsou relevantní jen pro 26 % respondentů. 

Dvě třetiny investorů se také domnívají, že obchodní model private equity fondů bude muset být přehodnocen s ohledem na budoucí udržitelnost. "Finanční krize nám ukázala, že určité změny budou nutné. Například pasivní správa portfolia nebude již dlouhodobě udržitelná. Fondy budou muset využít všech příležitostí k aktivnějšímu přístupu pro správu společností v portfoliu. To by mělo usnadnit přizpůsobení se aktuálním tržních podmínkám a zvýšit rezistenci vůči budoucím krizím," vysvětluje Zsilinszky.

 

 


« předchozí článek další článek »
Komentáře