Zájem o daňové ráje na Slovensku stále roste

Důvodem je dluhová krize, stejně jako podnikatelská a politická atmosféra na Slovensku, roste zájem o Kypr na úkor Nizozemska.Zájem slovenských firem o přesun sídla do daňových rájů v první polovině letošního roku stále rostl. Podle analýzy České kapitálové informační agentury (ČEKIA) se počet vlastníků slovenských firem, kteří pocházejí z destinací považované za daňové ráje, od konce roku 2010 do 30. 6. 2011 zvýšil o 6,8 % (o 186) na 2 931 společností. To představuje 1,58 % z 185 000 společností registrovaných na Slovensku, přičemž relativní počet subjektů s vlastníkem z daňového ráje kontinuálně přibývá. K nejatraktivnějším daňovým rájům patří Nizozemsko a Kypr, největší relativní přírůstek zaznamenaly Monako, Belize a Kypr. Analýzu zveřejnila společnost ČEKIA, která tento typ informací čerpá výhradně z Obchodního rejstříku. 

„Významný růst zájmu slovenských firem o přesun sídla do daňového ráje sledujeme již od roku 2008. Globální dluhová krize, nejistá politická situace, měnící se legislativa, špatná vymahatelnost práva, pochybnosti nad účelností hospodaření s veřejnými prostředky – to jsou faktory, které zvyšují neochotu podnikatelů platit daně na Slovensku,“ komentuje výsledky analytička společnosti ČEKIA, Petra Štěpánová. Statistiky ČEKIA přitom představují jen špičku ledovce, neboť ČEKIA tento typ informací čerpá výhradně z veřejně dostupných zdrojů a zohledňuje jen přímou vazbu mezi vlastníkem a ovládaným subjektem, zatímco podnikatelé, za účelem skrytí skutečných vlastníků a vytváření dojmu „serióznosti“, stále častěji vytvářejí složitější a méně přehledné struktury.

 

Od grachtů za sluncem  

Podle studie ČEKIA mezi slovenskými, stejně jako českými, podnikateli výrazně roste zájem o Kypr, a to na úkor doposud nejoblíbenějšího daňového ráje, Nizozemska. Od roku 2008, kdy ČEKIA tyto statistiky detailně sleduje, se počet slovenských firem s majitelem z Kypru zvýšil o 92 % (z 319 na 613), zatímco celkový počet společností kontrolovaných z daňového ráje vzrostl o 52 % (z 1 922 na 2 931) a počet firem s vlastníkem z Nizozemska stoupl o 44 % (z 750 na 1 079). „Extrémní zájem o Kypr si vysvětlujeme několika jevy: země přestala být vnímána ve světě jako offshore daňový ráj, ale je na ni pohlíženo jako na standardní evropskou ekonomiku. Druhým faktorem je, že v ostatních evropských zemích se zpřísňují daňové podmínky a Kypr zůstává k podnikatelům přátelský. Na druhou stranu Nizozemsko začíná být administrativně, a proto i finančně, náročnější, nicméně stále zůstává vysoce stabilní a atraktivní destinací,“ uvedla Petra Štěpánová z agentury ČEKIA. 

K nejoblíbenějším daňovým rájům dlouhodobě patří Nizozemsko, následované s velkým odstupem Kyprem a USA. Největší absolutní přírůstek za první pololetí letošního roku zaznamenal Kypr (78), USA (54) a Nizozemsko (29), z relativního pohledu, a díky nižší srovnávací základně Monako (+36,4 %), Belize (15,7 %), a dále Kypr (14,6 %).

 

Počet slovenských firem s vlastníkem z daňového ráje 

 

30.6.2011

31.12.2010 

31.12.2009

31.12.2008

Bahamy

4

 5

5

4

Belize

59

 51

33

26

Bermudské ostrovy

0

 0

1

1

Britské Panenské ostrovy

83

 78

72

60

Gibraltar

19

 23

16

9

Jersey (Velká Británie)

10

 11

10

4

Kajmanské ostrovy

2

 2

2

2

Kypr

613

 535

413

319

Lichtenštejnsko

14

 15

13

4

Lucembursko

330

 318

291

227

Monako

15

11

12

13

Nizozemské Antily

2

 2

2

2

Nizozemí

1 079

 1 050

975

750

Panama

27

 25

32

29

Seychelské ostrovy

19

 18

7

2

Spojené státy americké

655

 601

559

470

Celkem

2 931

 2 745

2 443

1 922

 

Zdroj: databáze a výpočty ČEKIA

 

Poznámky:

1. Amerika (USA) není považována za klasický daňový ráj, nicméně za splnění určitých podmínek tak funguje (k nejdůležitějším patří – firma nesmí být (spolu)vlastněna Američanem, nesmí mít v USA žádné daňové povinnosti, nesmí obchodovat s americkými rezidenty, nesmí mít z USA žádný příjem, nesmí zaměstnávat Američany).

 

2. Statistika hovoří o počtech společností, ve kterých je přítomen zahraniční kapitál dané země (prostřednictvím fyzické nebo právnické osoby), tzn. že pokud je daná společnost kontrolována například nizozemským a kyperským kapitálem, je započítána u obou zemí.

 

3. Propočet zohledňuje výhradně primární vazbu mezi vlastníkem a ovládaným subjektem, nikoli další vazby týkající se vlastníka. Do propočtů byly zařazeny jen veřejně dostupné informace o vlastnických vztazích tuzemských firem, které má ČEKIA k dispozici.

 

Zdroj: ČEKIA

 


« předchozí článek další článek »
Komentáře