výsledky řadit dle: relevance | data

libovolné období | posledních 24 hodin | týden | měsíc | poslední rok | Nápověda 

1.

Úprava účetní vyhlášky v návaznosti na rekodifikaci občanského práva | 10.01.2014

Novela účetní vyhlášky pro podnikatele (500/2002 Sb.) vyšla ve Sbírce zákonů pod č. 467/2013 Sb. a je účinná od 1. ledna 2014. V prvé řadě reaguje na terminologii nového občanského práva. Mimoto musela zohlednit skutečnost, že od 1. ledna 2014 se stavby v případě jediného vlastníka stávají součástí pozemku.


2.

Novelizace účetních předpisů k 1. lednu 2012 | 23.02.2012

K 1. lednu 2012 nabyla účinnosti řada novel účetních předpisů. Změny souvisejí především s novelou zákona o přeměnách obchodních společností a družstev a s navazujícími novelami obchodního zákoníku a zákona o daních z příjmů.


3.

Ideální CFO musí být hlavně vizionář | 19.05.2011

V průzkumu KPMG dotazovaní finanční ředitelé často zmínili obtíže, které mají při hledání vhodných lidí do svých oddělení. Přestože jsou prý uchazeči o zaměstnání nezřídka vynikajícími účetními, často i s potenciálem být dobrými řídícími pracovníky, jsou mnohdy doslova nepoužitelní, dojde-li na řešení koncepčních a analytických otázek.


4.

Změny v účetnictví na Slovensku | 17.02.2011

Podľa schválenej novely zákona o účtovníctve č. 431/2002 Z.z. povinnosť zostaviť konsolidovanú účtovnú závierku a konsolidovanú výročnú správu nebude mať materská účtovná jednotka, ak zostavením len individuálnej účtovnej závierky materskej účtovnej jednotky sa významne neovplyvní úsudok o finančnej situácii, nákladoch, výnosoch a výsledku hospodárenia za konsolidovaný celok.


5.

Novela zákona o účetnictví a související novely vyhlášek | 27.12.2010

Od 1. ledna 2011 by měla vstoupit v účinnost novela zákona o účetnictví. Novela byla schválena ve 3. čtení a byla postoupena Senátu.


6.

Novela zákona o účetnictví schválena v květnu vládou | 17.06.2010

Navrhuje se, aby konsolidující účetní jednotka nebyla povinna konsolidovat, pokud by konsolidovala pouze účetní jednotky jednotlivě nebo v souhrnu nevýznamné a pokud by k podání věrného a poctivého obrazu účetnictví postačovala individuální účetní závěrka konsolidující účetní jednotky.


7.

Změny u auditu | 01.03.2010

Od 14. dubna 2009 platí nová pravidla pro provádění auditu, která stanovují důležité povinnosti i pro účetní jednotky s povinným auditem.