výsledky řadit dle: relevance | data

libovolné období | posledních 24 hodin | týden | měsíc | poslední rok | Nápověda 

1.

Tesco SW podalo trestní oznámení na auditní orgán MF ČR | 07.04.2015

V souvislosti s mediálně ventilovanými pochybnostmi o způsobu přidělení zakázky na monitorovací systém čerpání strukturálních fondů EU na období 2014–2020 podala v pátek akciová společnost Tesco SW trestní oznámení na blíže nespecifikované členy auditního orgánu Ministerstva financí ČR.


2.

Daň z finančních transakcí zpátky ve hře, ne však dříve než v roce 2016 | 30.06.2014

Poté, co se v roce 2012 stalo zřejmým, že implementace daně z finančních transakcí na celounijní úrovni nenalezne nezbytnou jednomyslnou podporu, rozhodlo se jedenáct členských států zavést daň alespoň na svých územích, a to za využití procedury tzv. posílené spolupráce. Posílená spolupráce je institut, který umožňuje, aby některé záležitosti byly řešeny jednotně, a to nikoli na území celé Evropské unie, ale pouze na území těch států, které se posílené spolupráce zúčastní.


3.

Informační povinnost při přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů | 01.12.2013

Nedávné rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR (sp. zn. 21 Cdo 268/2012) potvrdilo důležitost, v praxi často opomíjené, informační povinnosti zaměstnavatele při přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů.


4.

EK neuspěla v řízení proti ČR ve věci uplatnění zvláštního režimu DPH pro cestovní služby | 28.10.2013

Koncem září vydal Soudní dvůr EU rozhodnutí v rámci řízení proti několika členským státům EU (včetně ČR) týkající se implementace směrnice o DPH v oblasti uplatnění zvláštního režimu DPH pro cestovní služby.


5.

Možnosti obrany proti zdlouhavému prověřování nadměrných odpočtů dle aktuální judikatury | 11.01.2013

Řada plátců se pravidelně setkává s prověřováním údajů, které uvádějí v přiznání k dani z přidané hodnoty, a to zejména v případě vykázání nadměrného odpočtu. Právě v situaci, kdy plátce nárokuje vrácení přeplatku dosahujícího mnohdy milionů i desítek milionů korun, je pro něj rychlé dokončení řízení a vyměření nadměrného odpočtu z ekonomického hlediska klíčové.


6.

Spor o vznik a existenci věcného břemene z telekomunikačního zákona z roku 1964 | 02.11.2011

Jste vlastníky nemovitosti, na níž je umístěno telekomunikační zařízení, například některého z mobilních operátorů?


7.

Daňová (ne)jistota versus daňový řád | 18.04.2011

Den 1. 1. 2011 byl zlomovým datem v novodobých dějinách správy daní. Tímto dnem nabyl účinnosti zákon č. 280/2009, který nahradil dosavadní právní předpis z roku 1992 o správě daní a poplatků.