výsledky řadit dle: relevance | data

libovolné období | posledních 24 hodin | týden | měsíc | poslední rok | Nápověda 

1.

Umělá inteligence transformuje ERP řešení | 23.02.2018

Umělá inteligence bude mít bezpochyby v dohledné době zásadní vliv na podobu systémů pro plánování podnikových zdrojů. Umožní podnikům dále optimalizovat provozní model sestávající z podnikových procesů, softwarových aplikací, řídicích struktur a technické infrastruktury.


2.

Trh práce výrazně ovlivní umělá inteligence a automatizace | 20.02.2018

Přetrvávající nedostatek zaměstnanců způsobí vyšší investice firem do lidského kapitálu a do automatizace. Zaměstnavatelé se také budou ve větší míře věnovat analýzám chování svých zaměstnanců, aby lépe pochopili jejich preference, a zajistili si tak jejich loajalitu. Očekávat se dá i rozšíření nabídky flexibilních pracovních úvazků.


3.

Korporace se inspirovaly předními startupy | 27.10.2017

Akcelerátor StartupYard uspořádal konferenci pod názvem Resetuj svůj korporátní mozek - prozkoumej svět startupů. ŠCílem bylo propojit korporace s úspěšnými startupy, přinést čerstvé nápady, inspiraci a kontakty do korporátního světa.


4.

Umělá inteligence a strojové učení mění trh práce | 16.10.2017

Zavádění robotické automatizace, technologií strojového učení a umělé inteligence, stejně jako preference mladých lidí, vyžadujících pokud možno co největší flexibilitu, dávají v oboru sdílených podnikových služeb vzniknout zcela novým profesím.


5.

Firmy, které jsou na špičce ve využívání umělé inteligence, vytvářejí větší hodnotu pro své akcionáře | 18.07.2017

Nový výzkum odhalil, že firmy s optimálními inovačními strategiemi využívajícími umělou inteligencí (AI) vytvářejí větší hodnotu pro své akcionáře. V posledních letech to však byla méně než jedna pětina předních společností, které využíváním AI dosáhly takového výkonu. Tyto společnosti prokázaly vysoký kvocient AIQ kombinací účinných in-house inovací a externí spolupráce.


6.

Akcelerátor StartupYard získal 26 milionů Kč v historicky největším investičním kole | 23.06.2017

StartupYard tento týden oznámil uzavření financování na úrovni 26 milionů Kč. Jedná se o jednu z největších investic, obsahující peníze soukromých investorů i investorů pocházejících z české investiční crowdfundingové platformy Fundlift.cz.


7.

Přijetí umělé inteligence umožní podnikům růst příjmů | 14.03.2017

Index určující vyspělost umělé inteligence (AI Maturity) ukazuje, že progresivní firmy už mají z umělé inteligence prospěch. Podniky, které nasadily umělou inteligenci, očekávají do roku 2020 růst příjmů o 39 %. Ctyři z pěti těchto podniků si i přes zavádění umělé inteligence chce udržet své zaměstnance a rekvalifikovat je na nové kompetence.


8.

Úspěšné digitální firmy budou letos hlavně investovat do svých zaměstnanců | 27.04.2016

Každoroční technologický výhled předpovídá zásadní posun ve způsobu, jakým podniky budou aplikovat klíčové inovace


9.

Private banking in the Czech Republic: Dream and Reality | 30.10.2013

I have a dream. I am in a limousine, pulling up to an ancient building where a porter in livery welcomes me onto a red carpet. He takes my keys and his colleague escorts me to the entrance. The massive old doors, decorated with gold, open smoothly by themselves and I enter a beautiful foyer, where I am carefully watched by guards in fancy uniforms. I walk up the stairs, where I am welcomed by a stunning young lady in an Armani suit, who leads me to a luxurious, very expensively furnished room. Apart from her beauty and charm, I also admire paintings by Monet and Dali. Then her velvety yet high professional voice says: “Would you like to perform an annual review of your money and investments at our bank?” I ease myself into a comfortable recliner and don’t even think about how many wealthy “backsides” have sat in it before. “Yes,” I answer. At that moment, her lovely assistant appears in the door to offer me refreshments. I order Dom Perignon, vintage 1989. I always have it. The year 1989 was the start of my successful life that brought my millions, which is why they treat me like this. Otherwise, they could be quite indifferent to me. But I have those millions, and they are the “gods”. The “gods” that ensure this luxury, their expensive suits and shoes and billions in profits for their institution from wealthy people like myself. A huge monitor slides down from the ceiling and our review begins. Following a two-hour assessment and two bottles of Dom Perignon, her assistant comes to bid me farewell, dressed likewise in an Armani suit (must be the company’s dress code), and I depart for my limousine perfectly satisfied. Everybody is smiling at me, but in my spirit I am smiling the most. I am richer again by several million…. Does this seem like an impossible dream to you? You probably immediately recall the premises where you perform annual reviews of your own wealth. Most likely, you are not aggressive enough towards your financial institutions and they think their premises are sufficient and classy enough. Tell them out loud what you want. Enough dreaming though, back to reality.


10.

Privátní bankovnictví: sen a skutečnost | 11.10.2013

Mám sen. Přijíždím limuzínou ke starobylé budově, kde na červeném koberci mě vítá livrejovaný dveřník. Bere si od mě klíče a jeho kolega mě uvádí ke vchodu. Mohutné staré zlatem zdobené dveře se samy otevírají a já vstupuji do krásné haly, kde mě bedlivě sledují strážní v ozdobných uniformách. Vycházím po schodišti nahoru, kde mě již vítá oslňující dívka v kostýmku od Armaniho a vede mě do luxusní, velice draze zařízené místnosti. Kromě její krásy a půvabu obdivuji obrazy Moneta a Dalího. V tom mě z vytržení probudí její sametový, i když velice profesně znějící hlas: „Přejete jsi udělat roční review svých peněz a investic u naší banky?“ Pohodlně usedám do komfortního křesla a ani nepřemítám, kolik bohatých zadků již v něm sedělo. „Ano,“ odpovídám. V tom se ve dveřích objeví její sličná asistentka, která mi nabízí něco k občerstvení. Objednávám si Dom Perignon, ročník 1989. Dávám si jej vždy. Rok 1989 byl začátkem mého úspěšného života, který mi přinesl stamilióny, a právě kvůli nim se ke mně tak vybraně chovají. Jinak bych jim byl docela lhostejný. Ale mám milióny, což je pro ně to pravé „božstvo“. Božstvo, jež jim a jejich peněžnímu ústavu zajišťuje tento luxus, drahé kostýmky, lodičky a miliardové zisky z bohatých lidí jako jsem já. Ze stropu sjíždí obrovský monitor a naše review začíná. Po dvouhodinovém zhodnocení a dvou lahvích Dom Perignon se se mnou přichází rozloučit nadřízený sličné bankéřky. V luxusním obleku, také od Armaniho, asi to mají jako nařízenou firemní uniformu. Já odcházím spokojeně zpět ke své limuzíně. Všichni se na mě usmívají, ale nejvíc se v duchu usmívám já. Zase jsem o několik desítek miliónů bohatší…. Připadá vám vše jen jako sen, který není možno uskutečnit? Asi si okamžitě vybavíte, v jakých prostorách vy děláte celoroční review svého bohatství. Jste asi málo agresivní vůči svým finančním ústavům a ony si myslí, že jejich prostory stačí a jsou na úrovni. Řekněte jim nahlas, co chcete. Ale nyní již dost snění a zpátky do reality.