výsledky řadit dle: relevance | data

libovolné období | posledních 24 hodin | týden | měsíc | poslední rok | Nápověda 

201.

Protiruské sankce jsou podle Svazu průmyslu politickou prioritou, byť nechtěnou | 30.07.2014

Svaz průmyslu a dopravy ČR (SP ČR), stejně jako Konfederace evropského podnikání BUSINESSEUROPE, jehož je SP ČR členem, ctí závěry mimořádné červencové Evropské rady zavést přísnější sankce proti Ruské federaci. „Ctíme prioritu politiky v této době politicko-bezpečnostní krize,“ uvedl viceprezident SP ČR Radek Špicar.


202.

Titul MBA se rozšířil do oblasti zdravotnictví. Mezi studenty přibývá lékařů i managementu středního stupně | 30.07.2014

Oproti prvnímu pololetí loňského roku se totiž poptávka po oboru management ve zdravotnictví zvýšila o čtrnáct procent.


203.

Evropská komise vydala sdělení k převodním cenám | 25.07.2014

Evropská komise vydala sdělení shrnující výsledky pracovní skupiny pro převodní ceny, tzv. Společného fóra EU pro převodní ceny (EU Joint Transfer Pricing Forum, dále jen „JTPF“), za období od července 2012 do ledna 2014. Hlavními výstupy této expertní skupiny byla doporučení ke třem oblastem: sekundárním úpravám, řízení rizik převodních cen a vyrovnávacím platbám (tj. úpravám cen po konci roku).


204.

Rozhodnutí správců daně Irska, Nizozemska a Lucemburska pod drobnohledem Evropské komise | 24.07.2014

Evropská komise zahájila hloubkové šetření, zda rozhodnutí vydané správci daně Irska, Nizozemska a Lucemburska ve věci stanovení daňové povinnosti pro některé nadnárodní společnosti neodporují pravidlům EU o státní podpoře. Impulsem pro vyšetřování byly zprávy médií o údajném využívání rozhodnutí správců daně některými společnostmi za účelem získání významných daňových úlev (týká se např. společností Apple a Starbucks).


205.

Investiční pobídky a nová pravidla pro veřejnou podporu od 1. července 2014 | 23.07.2014

Připomínáme, že o investiční pobídky pro projekty rozšíření nebo zavedení výroby, technologického centra nebo strategických služeb lze žádat i nadále na základě stávajícího znění zákona. Obecně platí, že žádost je nutné podat před zahájením prací na projektu. Na rozdíl od fondů EU se možnost podání žádosti neváže na konkrétní období.


206.

Do daňové informační schránky lze vstupovat bez elektronického podpisu | 22.07.2014

Novelou daňového řádu účinnou od 1. ledna 2014 bylo uzákoněno, že všem subjektům, které mají datovou schránku, zřídí finanční správa daňovou informační schránku, do níž nebudou subjekty muset vstupovat za pomoci elektronického podpisu. Namísto toho využijí přístupové údaje, které používají při vstupu do datové schránky.


207.

Pojištění cestovních kanceláří proti úpadku – další nepovedený pokus | 14.07.2014

Před několika dny schválila vláda novelu zákona 159/1999 upravující podmínky podnikání cestovních kanceláří (CK). Změny se týkají také povinného pojištění CK proti úpadku. To je ve stávajícím zákoně upraveno poměrně nešťastně a nenaplňuje původní záměr, kterým je ochrana klientů CK.


208.

Rusko zůstává top zemí interesu exportérů, zájem je i o Asii | 01.07.2014

Ruský trh je „top zemí“ pro české exportéry. Na jejich zájmu se nepodepsaly ani bouřlivé události na rusko-ukrajinském pomezí a na Krymu a podíl těch, kteří sondují možnosti uplatnění v Ruské federaci, se pohybuje kolem 30 procent. Obdobně tomu bylo v předešlých letech.


209.

Daň z finančních transakcí zpátky ve hře, ne však dříve než v roce 2016 | 30.06.2014

Poté, co se v roce 2012 stalo zřejmým, že implementace daně z finančních transakcí na celounijní úrovni nenalezne nezbytnou jednomyslnou podporu, rozhodlo se jedenáct členských států zavést daň alespoň na svých územích, a to za využití procedury tzv. posílené spolupráce. Posílená spolupráce je institut, který umožňuje, aby některé záležitosti byly řešeny jednotně, a to nikoli na území celé Evropské unie, ale pouze na území těch států, které se posílené spolupráce zúčastní.


210.

Návrh na změnu směrnice o mateřských a dceřiných společnostech zablokován Švédskem | 26.06.2014

Dne 6. května 2014 měla Rada EU schválit novelu směrnice č. 2011/96/EU o mateřských a dceřiných společnostech.