výsledky řadit dle: relevance | data

libovolné období | posledních 24 hodin | týden | měsíc | poslední rok | Nápověda 

1.

Novela zákona č. 350/2012 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) | 24.01.2013

Cílem této vládní novely stavebního zákona je urychlit, zjednodušit a zlevnit přípravu a povolování jednotlivých staveb.


2.

Co říká nový zákon o mediaci č. 202/2012 Sb. | 30.10.2012

Zákon o mediaci, který alternativním způsobem upravuje řešení sporů stran, nabyl účinnosti 1. 9. 2012.


3.

Novela zákona o živnostenském podnikání č. 169/2012 Sb. | 26.10.2012

Dne 30. 6. 2012 nabyla účinnosti novela živnostenského zákona, jejímž cílem je snížení administrativní zátěže podnikatelů-fyzických osob, a to hlavně zjednodušením postupů při zahájení i průběhu živnostenského podnikání. Novela reflektuje aktuální poznatky z praxe a má vést ke zkvalitnění právní úpravy a její lepší srozumitelnosti.


4.

Novela zákona o silniční dopravě č. 119/2012 Sb. | 24.10.2012

Zákon č. 119/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, nabyl účinnosti dnem 1. 6. 2012. Přináší mnoho novinek v odvětví silniční dopravy. Tato novela byla přijata především na základě vydání několika nařízení EU.


5.

Nový občanský zákoník č. 89/2012 Sb.: novinkou možnost nabýt věc od nevlastníka | 21.10.2012

Jde o jeden ze tří zákonů, které zásadně změní soukromé právo od 1. 1. 2014. Jeho ústředním pojmem se stává člověk a jeho svoboda. Proto na prvním místě dochází k regulaci postavení člověka a jeho osobních vztahů a až poté k regulaci vztahů majetkových.


6.

Zákon o mezinárodním právu soukromém č. 91/2012 Sb. | 18.10.2012

Přijetí zákona o mezinárodním právu soukromém si vyžádala rekodifikace soukromého práva.


7.

Zákon o dluhopisech, o podnikání na kapitálovém trhu, o správních poplatcích a o mezinárodním právu soukromém a procesním | 16.10.2012

Dne 30. 5. 2012 byl ve Sbírce zákonů zveřejněn pod č. 172/2012 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 97/1963 Sb., o mezinárodním právu soukromém a procesním, ve znění pozdějších předpisů.


8.

Zákon o obchodních korporacích č. 90/2012 Sb. | 09.10.2012

Zákon o obchodních společnostech a družstvech byl vyhlášen ve Sbírce zákonů pod č. 90/2012. Nabude účinnosti 1. 1. 2014.


9.

Novela zákona o veřejných zakázkách č. 55/2012 Sb. | 25.09.2012

Od 1. 4. 2012 je účinná novela zákona o veřejných zakázkách, která si dává za cíl zlepšení transparentnosti zadávání veřejných zakázek a posílení možnosti kontroly vynakládání veřejných prostředků.


10.

Novela zákona o veřejném zdravotním pojištění č. 298/2011 Sb. | 26.03.2012

Tato novela zavádí tzv. ekonomicky náročnější variantu zdravotnických služeb. Od 1. 1. 2012 si tak pacienti mohou vybrat, zda-li jim bude zdravotní služba poskytována v základní či v ekonomicky náročnější variantě.