výsledky řadit dle: relevance | data

libovolné období | posledních 24 hodin | týden | měsíc | poslední rok | Nápověda 

1.

Úrok z odpočtu DPH zadržovaného správcem daně | 08.11.2014

Nejvyšší správní soud nedávno vydal průlomové rozhodnutí osvědčující nárok daňového subjektu na kompenzaci v případě, že správce daně neadekvátně dlouho zadržoval odpočet DPH (7 Aps 3/2013-34).


2.

Nejvyšší správní soud: zpřísnění důkazního břemene týkajícího se správnosti převodních cen pro příjemce investičních pobídek | 08.11.2014

V rozsudku 7 Afs 94/2012 – 74 se Nejvyšší správní soud zabýval případem společnosti čerpající slevu na dani z titulu investičních pobídek ve vztahu k problematice převodních cen.


3.

Nejvyšší správní soud k odpočtu DPH při nesprávně uvedených údajích na daňovém dokladu | 15.10.2014

Nejvyšší správní soud se v jednom ze svých nedávných rozsudků vyjádřil k tomu, jaké důsledky pro prokazování oprávněnosti nároku na odpočet DPH má nesprávně uvedený údaj o dodavateli plnění na přijatém daňovém dokladu (rozsudek č. j. 5 Afs 65/2013-79 ze dne 26. června 2014).


4.

Zákon o daních z příjmů: Další úprava § 24 odst. 2 zc) | 11.09.2014

Během letních měsíců vydal Nejvyšší správní soud přelomový rozsudek ve věci aplikace stávajícího znění § 24 odst. 2 písm. zc) zákona o daních z příjmů (ZDP). Závěry rozsudku nabývají na významu zejména v souvislosti se současnou oblibou tohoto ustanovení umožňujícího překlasifikaci nedaňových nákladů na daňově uznatelné.


5.

Inovace versus výzkum a vývoj | 10.09.2014

Pro společnosti uplatňující odčitatelnou položku na výzkum a vývoj je významný rozsudek Krajského soudu v Hradci Králové, sp. zn. 52 Af 30/2013-105. Soud se v něm zabýval zejména otázkou, zda aktivity realizované poplatníkem v souvislosti se zhotovením vstřikovacích forem představují výzkum a vývoj, nebo zda mají pouze inovativní charakter.


6.

Nesprávné podání správci daně? Podle Nejvyššího správního soudu ještě není vše ztraceno | 19.08.2014

V jednom ze svých nedávných rozhodnutí (rozsudek č. j. 9 Afs 24/2013-31 ze dne 15. května 2014) se Nejvyšší správní soud (NSS) zabýval situací, kdy daňový subjekt zaslal správci daně prostřednictvím datové schránky podání označené jako „vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti“, nicméně – zřejmě omylem – přiložil pouze výpis z účtu.


7.

Nejvyšší správní soud: prokazování výdajů na dodatečně vyfakturované licenční poplatky od mateřské společnosti | 06.03.2014

V minulém roce vydal Nejvyšší správní soud (NSS) rozsudek (sp. zn. 8 Afs 9/2013-47), v němž se zabýval daňovou uznatelností nákladů vynaložených českou společností na licenční poplatky dodatečně vyfakturované nizozemskou mateřskou společností.


8.

Nejvyšší správní soud: projekt výzkumu a vývoje je možné podat na elektronickém nosiči | 24.02.2014

V nedávné době vydal Nejvyšší správní soud (NSS) rozsudek sp. zn. 2 Afs 24/2012-34, v němž se zabýval důkazním břemenem v případě odčitatelné položky na výzkum a vývoj podle zákona o daních z příjmů.


9.

Vyjádření Nejvyššího správního soudu k posuzování převodních cen mezi spojenými osobami | 10.01.2014

V nedávném rozsudku sp. zn. 7 Afs 86/2013 se Nejvyšší správní soud (NSS) zabýval důkazním břemenem v případě stanovení ceny obvyklé podle zákona o daních z příjmů.


10.

Aktuální judikatura Nejvyššího správního soudu k problematice solárního odvodu | 06.12.2013

Nejvyšší správní soud (NSS) vydal v poslední době dva rozsudky, které mohou být významné pro některé skupiny provozovatelů fotovoltaických elektráren.