výsledky řadit dle: relevance | data

libovolné období | posledních 24 hodin | týden | měsíc | poslední rok | Nápověda 

1.

ABH Holdings odstoupila od koupě Zuno | 03.03.2016

Lucemburská skupina ABH Holdings S.A. (ABHH) odstoupila od koupě banky Zuno, která je součástí Raiffeisen Bank International (RBI). Jak informovala RBI, důvod odstoupení společnosti ABHH od koupě nesouvisel se Zuno. Zuno zůstává samostatnou, plně regulovanou rakouskou bankou. Další postup RBI vyhodnocuje.


2.

Privátní klienti chtějí především jistotu | 23.04.2015

Vývoj na světových trzích v posledních letech příliš neovlivnil myšlení bonitních klientů. „I nadále chtějí především ochránit svůj majetek, převládají konzervativní investice a pro rizikovější typy investic je zpravidla určena jen menší část spravovaného portfolia,“ říká v rozhovoru Petr Vitásek, ředitel privátní banky Friedrich Wilhelm Raiffeisen (FWR). Ta byla vloni specializovaným magazínem Euromoney vyhlášena nejlepší privátní bankou v České republice.


3.

Výjimečné karetní projekty roku 2014 | 16.01.2015

Společnost MasterCard ocenila jedenáct výjimečných projektů v oblasti platebních karet. Novinkou roku je předplacená karta, nejvíce cen si odnesla ČSOB.


4.

Studium CFA úspěšně ukončí méně než pětina uchazečů, leckde je ale uznáván místo makléřských zkoušek | 28.11.2014

Osmnácti finančním odborníkům z Čech a Slovenska se letos podařilo splnit náročné požadavky k získání certifikátu Chartered Financial Analyst. Slavnostní předání diplomů proběhlo 27. listopadu.


5.

Ohlédnutí za ekonomickými trendy v červnu 2014 | 12.08.2014

V červnu si Češi odnesli z obchodů o 2,5 % více zboží než v květnu a maloobchodníci si meziročně na tržbách polepšili o 8,2 %. Nové registrace osobních automobilů vzrostly meziročně o čtvrtinu, na více než 18 tisíc vozů, což je druhý nejvyšší počet za posledních deset let. U maloobchodníků se tento nárůst přetavil do tržeb, které byly o 15 % vyšší než v minulém roce. Na odbyt ale šel i ostatní sortiment. Prodej potravin při nižších cenách vzrostl meziročně o 3,2 %.


6.

(Téměř) kompletní průvodce exportéra pro malé a střední podniky | 27.03.2014

K exportu do cizích zemí je vždy třeba značný objem znalostí a určitá porce odvahy a schopností. Dobrý produkt nabízí bezesporu mnoho firem, mnoho podnikatelů má i schopnosti a kuráž, ale často naráží na nedostatek znalostí ohledně zajištění celého procesu příchodu na cizí trh, zajištění výroby, dodávek a plateb.


7.

Miloš Večeřa, Raiffeisenbank: Silná regionální pozice nám umožní další růst (exportní financování) | 18.11.2013

„V ČR se exportní financování těší značné podpoře státu, která může částečně vyrovnat některé možné nevítané dopady regulatorních změn, které v EU výrazně ovlivní kapitálovou sílu bank. Raiffeisenbank má na trhu velmi silnou pozici díky své roli regionálního hráče, chceme náš tržní podíl dále zvyšovat,“ říká Miloš Večeřa, ředitel divize Trade Finance, Cash Management & Factoring v pražské Raiffeisenbank.


8.

Private banking in the Czech Republic: Dream and Reality | 30.10.2013

I have a dream. I am in a limousine, pulling up to an ancient building where a porter in livery welcomes me onto a red carpet. He takes my keys and his colleague escorts me to the entrance. The massive old doors, decorated with gold, open smoothly by themselves and I enter a beautiful foyer, where I am carefully watched by guards in fancy uniforms. I walk up the stairs, where I am welcomed by a stunning young lady in an Armani suit, who leads me to a luxurious, very expensively furnished room. Apart from her beauty and charm, I also admire paintings by Monet and Dali. Then her velvety yet high professional voice says: “Would you like to perform an annual review of your money and investments at our bank?” I ease myself into a comfortable recliner and don’t even think about how many wealthy “backsides” have sat in it before. “Yes,” I answer. At that moment, her lovely assistant appears in the door to offer me refreshments. I order Dom Perignon, vintage 1989. I always have it. The year 1989 was the start of my successful life that brought my millions, which is why they treat me like this. Otherwise, they could be quite indifferent to me. But I have those millions, and they are the “gods”. The “gods” that ensure this luxury, their expensive suits and shoes and billions in profits for their institution from wealthy people like myself. A huge monitor slides down from the ceiling and our review begins. Following a two-hour assessment and two bottles of Dom Perignon, her assistant comes to bid me farewell, dressed likewise in an Armani suit (must be the company’s dress code), and I depart for my limousine perfectly satisfied. Everybody is smiling at me, but in my spirit I am smiling the most. I am richer again by several million…. Does this seem like an impossible dream to you? You probably immediately recall the premises where you perform annual reviews of your own wealth. Most likely, you are not aggressive enough towards your financial institutions and they think their premises are sufficient and classy enough. Tell them out loud what you want. Enough dreaming though, back to reality.


9.

Privátní bankovnictví: sen a skutečnost | 11.10.2013

Mám sen. Přijíždím limuzínou ke starobylé budově, kde na červeném koberci mě vítá livrejovaný dveřník. Bere si od mě klíče a jeho kolega mě uvádí ke vchodu. Mohutné staré zlatem zdobené dveře se samy otevírají a já vstupuji do krásné haly, kde mě bedlivě sledují strážní v ozdobných uniformách. Vycházím po schodišti nahoru, kde mě již vítá oslňující dívka v kostýmku od Armaniho a vede mě do luxusní, velice draze zařízené místnosti. Kromě její krásy a půvabu obdivuji obrazy Moneta a Dalího. V tom mě z vytržení probudí její sametový, i když velice profesně znějící hlas: „Přejete jsi udělat roční review svých peněz a investic u naší banky?“ Pohodlně usedám do komfortního křesla a ani nepřemítám, kolik bohatých zadků již v něm sedělo. „Ano,“ odpovídám. V tom se ve dveřích objeví její sličná asistentka, která mi nabízí něco k občerstvení. Objednávám si Dom Perignon, ročník 1989. Dávám si jej vždy. Rok 1989 byl začátkem mého úspěšného života, který mi přinesl stamilióny, a právě kvůli nim se ke mně tak vybraně chovají. Jinak bych jim byl docela lhostejný. Ale mám milióny, což je pro ně to pravé „božstvo“. Božstvo, jež jim a jejich peněžnímu ústavu zajišťuje tento luxus, drahé kostýmky, lodičky a miliardové zisky z bohatých lidí jako jsem já. Ze stropu sjíždí obrovský monitor a naše review začíná. Po dvouhodinovém zhodnocení a dvou lahvích Dom Perignon se se mnou přichází rozloučit nadřízený sličné bankéřky. V luxusním obleku, také od Armaniho, asi to mají jako nařízenou firemní uniformu. Já odcházím spokojeně zpět ke své limuzíně. Všichni se na mě usmívají, ale nejvíc se v duchu usmívám já. Zase jsem o několik desítek miliónů bohatší…. Připadá vám vše jen jako sen, který není možno uskutečnit? Asi si okamžitě vybavíte, v jakých prostorách vy děláte celoroční review svého bohatství. Jste asi málo agresivní vůči svým finančním ústavům a ony si myslí, že jejich prostory stačí a jsou na úrovni. Řekněte jim nahlas, co chcete. Ale nyní již dost snění a zpátky do reality.


10.

Petr Vitásek, Raiffeisenbank: Nabízíme stejnou kvalitu jako zahraniční privátní banky | 03.10.2013

"Daří se nám získávat klienty, kteří si dosud své peníze dávali spravovat v Londýně či ve Švýcarsku. Zjišťují, že už u nás mohou získat stejně kvalitní služby, jaké jim nabízejí zahraniční privátní banky,“ tvrdí Petr Vitásek, ředitel privátního bankovnictví Friedrich Wilhelm Raiffeisen.