výsledky řadit dle: relevance | data

libovolné období | posledních 24 hodin | týden | měsíc | poslední rok | Nápověda 

1.

Výklad SDEU může vést k navýšení vybraných nákladů finančních institucí o 21 % | 15.10.2014

V září zveřejnil Soudní dvůr Evropské unie (SDEU) již dlouho a netrpělivě očekávaný rozsudek ve věci Skandia America Corporation (C-7/13).


2.

Soudní dvůr Evropské unie: DPH u slevových karet pro zákazníky | 13.08.2014

V červnu 2014 vydal Soudní dvůr Evropské unie (SDEU) další z rozhodnutí týkajících se režimu DPH u slevových programů pro zákazníky. V daném případě společnost Granton Advertising BV vydávala a prodávala karty, které opravňovaly držitele k nákupu zboží či služeb u podniků, jako jsou restaurace, kina či hotely, za výhodnějších podmínek.


3.

SDEU: režim DPH u alokace služeb mezi zřizovatelem a pobočkou | 04.07.2014

V květnu bylo zveřejněno dlouho očekávané stanovisko generálního advokáta Melchiora Watheleta k případu C-7/13 Skandia America Corporation, který se zabývá otázkou aplikace DPH na plnění mezi zřizovatelem a zahraniční pobočkou v situaci, kdy je pobočka zahrnuta do skupiny pro účely daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH skupina“).


4.

Daň z finančních transakcí zpátky ve hře, ne však dříve než v roce 2016 | 30.06.2014

Poté, co se v roce 2012 stalo zřejmým, že implementace daně z finančních transakcí na celounijní úrovni nenalezne nezbytnou jednomyslnou podporu, rozhodlo se jedenáct členských států zavést daň alespoň na svých územích, a to za využití procedury tzv. posílené spolupráce. Posílená spolupráce je institut, který umožňuje, aby některé záležitosti byly řešeny jednotně, a to nikoli na území celé Evropské unie, ale pouze na území těch států, které se posílené spolupráce zúčastní.


5.

SDEU: zpochybnění nároku na odpočet DPH | 06.03.2014

Soudní dvůr EU (SDEU) se ve svém nedávném rozsudku (C-18/13) znovu vyjádřil k problematice uplatňování nároku na odpočet DPH v případech, v nichž uvnitř dodavatelského řetězce mělo dojít k podvodnému jednání.


6.

Jiné daně v základu pro stanovení DPH pohledem Soudního dvora EU | 24.02.2014

Soudní dvůr EU (SDEU) v jednom ze svých posledních rozhodnutí posuzoval režim portugalské daně z inzerce. Jednalo se o rozsudek ve věci TVI – Televisao Independente SA C‑618/11, C‑637/11 a C‑659/11. Závěry SDEU mají dopad na běžnou praxi v oblasti přefakturace.


7.

Stanovisko Soudního dvora EU k bezplatnosti přidělovaných emisních povolenek | 10.11.2013

V polovině října vydal Soudní dvůr EU (SDEU) rozsudek ve věci bezplatnosti přidělování emisních povolenek dle směrnice EU o vytvoření systému pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů ve Společenství (směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES).


8.

Vliv volného pohybu osob na zdanění fyzických osob | 05.06.2013

Soudní dvůr Evropské unie (SDEU) vydal dne 28. února 2013 rozhodnutí o předběžné otázce v případu Ettwein (C-425/11).


9.

Uplatnitelnost daňových ztrát v případě přeshraniční fúze | 21.05.2013

Soudní dvůr Evropské unie (SDEU) vydal dne 21. února 2013 rozsudek v případu A Oy (C‑123/11).


10.

Vyjádření Nejvyššího správního soudu k přehodnocení prodeje aktiv na převod části podniku | 12.05.2013

V praxi často dochází k převodům souborů majetku, které jsou funkčně provázány s provozováním určité podnikatelské činnosti, přičemž převáděný soubor majetku ne vždy plně odpovídá definici podniku nebo jeho části podle obchodního zákoníku.