výsledky řadit dle: relevance | data

libovolné období | posledních 24 hodin | týden | měsíc | poslední rok | Nápověda 

1.

Vývoj v oblasti mezinárodního zdanění a převodních cen vzbuzuje obavy | 22.10.2019

Globální daňové reformy údajně nejvíce postihnou samotná pravidla stanovování převodních cen a 79 % dotazovaných vedoucích pracovníků globálních společností poukazuje na nejistotu spojenou se zdaňováním mezinárodních transakcí.


2.

České daňové prostředí nepodporuje podnikání, strašákem jsou převodní ceny | 14.02.2017

Téměř dvě třetiny finančních manažerek a manažerů nepovažují daňové prostředí v Česku za podnikatelsky příznivé. Více než polovina respondentů hodnotí změny posledních 2–3 let negativně. Za nejvíc zatěžující novinku označují firmy kontrolní hlášení.


3.

Nejvyšší správní soud: zpřísnění důkazního břemene týkajícího se správnosti převodních cen pro příjemce investičních pobídek | 08.11.2014

V rozsudku 7 Afs 94/2012 – 74 se Nejvyšší správní soud zabýval případem společnosti čerpající slevu na dani z titulu investičních pobídek ve vztahu k problematice převodních cen.


4.

OECD předložila první sérii doporučení nejen k převodním cenám | 15.10.2014

Dne 16. září 2014 vydala Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) v rámci iniciativy BEPS (Base Erosion and Profit Shifting) první sérii doporučení, jejímž smyslem je změna současných mezinárodních daňových pravidel s cílem zamezit přesunům zisků do daňových rájů, zneužívání „dvojího nezdanění“ a erozi lokálních základů daní jinými nenáležitými způsoby.


5.

Evropská komise vydala sdělení k převodním cenám | 25.07.2014

Evropská komise vydala sdělení shrnující výsledky pracovní skupiny pro převodní ceny, tzv. Společného fóra EU pro převodní ceny (EU Joint Transfer Pricing Forum, dále jen „JTPF“), za období od července 2012 do ledna 2014. Hlavními výstupy této expertní skupiny byla doporučení ke třem oblastem: sekundárním úpravám, řízení rizik převodních cen a vyrovnávacím platbám (tj. úpravám cen po konci roku).


6.

OECD: nový přístup k dokumentaci převodních cen jde do veřejné diskuse | 06.03.2014

V rámci plnění akčního plánu BEPS publikovala OECD v lednu k veřejné diskusi návrh změny požadavků na dokumentaci převodních cen.


7.

Vyjádření Nejvyššího správního soudu k posuzování převodních cen mezi spojenými osobami | 10.01.2014

V nedávném rozsudku sp. zn. 7 Afs 86/2013 se Nejvyšší správní soud (NSS) zabýval důkazním břemenem v případě stanovení ceny obvyklé podle zákona o daních z příjmů.


8.

Veřejná diskuse k návrhům v oblasti převodních cen | 10.11.2013

Ve dnech 12. a 13. listopadu 2013 se v Paříži uskuteční veřejná diskuse k návrhům v oblasti převodních cen, jež vzešly zejména z akčního plánu OECD, vydaného v červenci 2013 a známého pod zkratkou BEPS (Action Plan on Base Erosion and Profit Shifting).


9.

OECD zveřejnila Akční plán o dvojím zdanění v přeshraničním podnikání | 22.08.2013

Před nedávnem organizací OECD na setkání ministrů financí G20 v Moskvě zveřejněn Akční plán. Zahrnuje patnáct konkrétních kroků, jejichž cílem je poskytnout vládám lokální i mezinárodní nástroje, jež přimějí zejména nadnárodní podniky, aby platily svůj spravedlivý podíl na přímých daních ve státech rezidence.


10.

Řízení daňových rizik v oblasti převodních cen je pro nadnárodní koncerny stále větší prioritou | 07.08.2013

Daňové správy celosvětově zvyšují sankce za nesprávné převodní ceny, roste počet neuzavřených daňových kontrol a sporů.