výsledky řadit dle: relevance | data

libovolné období | posledních 24 hodin | týden | měsíc | poslední rok | Nápověda 

1.

Nové firmy začínají podnikat většinou jen s minimálním základním kapitálem | 10.03.2020

Možnost založit společnost s ručením omezeným s minimální výši vkladu vlastníka do základního kapitálu společnosti preferuje čím dál víc podnikatelů. Z firem, které byly založeny v loňském roce, má základní kapitál nižší než 200.000 korun necelých 86 % z nich. Podnikatelé pro svoji novou firmu nejčastěji volí základní kapitál ve výši 1.000 nebo 10.000 korun.


2.

Odpovědnost za škodu | 29.06.2016

Zejména členové statutárních orgánů, generální ředitelé, vedoucí zaměstnanci či externí manažeři by měli při příjímání nové funkce v obchodní korporaci nejdříve zkoumat rozsah své odpovědnosti, sankce, které hrozí za porušení povinností a podmínky, při jejichž splnění vzniká povinnost k náhradě škody.


3.

Firem s minimálním základním kapitálem rychle přibývá | 11.03.2015

Více než 1 800 tuzemských firem má základní kapitál ve výši jedné koruny. To umožňuje zákon o obchodních korporacích platný od 1.1.2014, na základě kterého mohou podnikatelé zakládat společnosti s ručením omezeným s minimálním základním kapitálem.


4.

Souběh funkcí člena statutárního orgánu společnosti s pracovním poměrem, který má identickou náplň práce, již není přípustný | 16.09.2014

Dne 11. července 2014 vydalo ministerstvo spravedlnosti stanovisko, v němž potvrzuje nepřípustnost souběhu funkce člena statutárního orgánu společnosti s pracovním poměrem, který má identickou náplň práce.


5.

Zákon o obchodních korporacích od nového roku vůči jednatelům a členům statutárních orgánů značně přitvrdil | 08.09.2014

Jde především o vnímání a posuzování péče řádného hospodáře. Podle něho totiž statutár, který s náležitou péčí nejednal a přivodil firmě obchodní, finanční i nefinanční ztrátu, ručí za toto jednání svým vlastním majetkem. Jenže! Jak mají od července postupovat statutárové firem, ve kterých se vlivem neukázněných dlužníků hromadí drobné pohledávky?


6.

Již tisícovka firem má základní kapitál jednu korunu českou | 03.09.2014

Více než tisícovka tuzemských firem má základní kapitál ve výši jedné koruny. To umožňuje zákon o obchodních korporacích platný od začátku letošního roku, na jehož základě mohou podnikatelé zakládat společnosti s ručením omezeným s minimálním základním kapitálem.


7.

Proběhla snad většina schůzí bytových družstev v roce 2014 nelegitimně? | 18.08.2014

Od nového roku mimo jiné platí povinnost zveřejnit pozvánku minimálně 15 dní před konáním členské schůze na internetových stránkách bytového družstva. Problém je v tom, že většina bytových družstev žádné webové stránky nemá a předsednictvo o této povinnosti často ani neví. Absence www stránek komplikuje bytovým družstvům život, protože bez naplnění litery zákona riskují problém s legitimitou usnesení členských schůzí.


8.

Zkontrolovali jste svůj zakladatelský dokument? (Přechod na novou právní úpravu, či nikoliv) | 15.05.2014

K 1. 1. 2014 nabyl účinnosti nový občanský zákoník a zákon o obchodních korporacích. K tomuto datu došlo v existujících společnostech kromě řady změn faktických také ke změnám terminologickým.


9.

Nová legislativa zpřísňuje pravidla odpovědnosti statutárního orgánu, společenské smlouvy musí projít úpravou do 30. června 2014 | 19.03.2014

Rekodifikace soukromého práva je monumentální dílo a změny, které přináší, se dotknou také oblasti podnikání. Od ledna 2014 se obchodněprávní závazkové vztahy a vztahy týkající se obchodních společností řídí novým občanským zákoníkem (dále jen „NOZ“) a zákonem o obchodních korporacích (dále jen „ZOK“). Právníci z kanceláře TaylorWessing e|n|w|c Advokáti proto upozorňují na nejproblematičtější změny a úskalí, s nimiž se podnikatelé mohou setkat.


10.

O připravované novele zákona o investičních společnostech a investičních fondech | 06.03.2014

Ministerstvo financí předložilo do vnějšího připomínkového řízení návrh zákona o změně některých zákonů v oblasti finančního trhu.