Tomáš Kořínek je novým členem představenstva ČSOB

Odpovědností nového člena představenstva banky bude řízení rizik.Novým členem představenstva ČSOB odpovědným za řízení rizik se stal od 1. 1. 2015 Tomáš Kořínek. Změna je v plném souladu s politikou řízení rizik v rámci skupiny KBC a regulatorními požadavky, včetně požadavku na oddělení výkonu této funkce od bankovních obchodů či řízení financí.

 

„Během posledních pěti let jsme ve skupině ČSOB posunuli práci s rizikem na vysokou úroveň. Naším cílem je, aby se vysoce kvalitní práce s rizikem stala naší výhodou a zejména výhodou pro naše klienty. Ve své nové funkci se budu snažit, aby se nám povedlo tohoto ambiciózního cíle dosáhnout,“ uvedl Tomáš Kořínek.

 

Tomáš Kořínek působí v ČSOB od roku 2009 a do konce roku 2014 byl výkonným ředitelem útvaru Řízení rizik skupiny. V letech 2010-14 se významnou měrou podílel na vybudování integrovaného řízení rizik skupiny ČSOB kde, mimo jiné, dokončil projekt implementace nové regulace Basel II a později vedl projekt implementace Basel III. Jeho hlavním cílem bylo a je vybudovat ve skupině ČSOB silnou kulturu práce s rizikem jakožto integrální součást celkové obchodní strategie.

 

Vystudoval obor Ekonomie a management na Fakultě elektrotechnické ČVUT. Poté působil v seniorních manažerských funkcích ve významných finančních institucích na českém trhu. Svou kariéru započal v roce 1993 na nově vznikajícím českém kapitálovém trhu, později vedl obchodní oddělení pro firemní klientelu a následně se již plně soustředil na oblast řízení rizik. Před nástupem do ČSOB byl členem představenstva odpovědným za řízení rizik, finance a operations ve Volksbank.

ČTĚTE TAKÉ:

→ Rudolf Kypta, CFO spol. ČSOB Leasing: Dlouhodobě vidíme perspektivu v zemědělství a strojírenství
„Letos probíhá generační výměna celého účetního systému společnosti,“ říká Rudolf Kypta, člen představenstva a finanční ředitel společnosti ČSOB Leasing, a.s.

G+

Úvodní foto: archiv redakce

« předchozí článek
Komentáře