Daňové doklady ve formátu pdf

S účinností novely zákona o DPH od 1. dubna 2011 nabyla na významu problematika doručování a formy daňových dokladů, a to zejména proto, že bez držby řádného daňového dokladu novela neumožňuje uplatnit nárok na odpočet DPH na vstupu.Nedoručení daňového dokladu či doručení daňového dokladu, který nesplňuje zákonné náležitosti, může vést až k zamítnutí uplatněného nároku na odpočet při daňové kontrole. V poslední době se velmi rozšířila praxe zasílání dokladů ve formátu pdf (či jiném elektronickém formátu) elektronickou poštou. V mnoha případech není doklad v papírové podobě doručován vůbec.

Odborná veřejnost byla k tomuto vystavování daňových dokladů poměrně skeptická, neboť takové doklady nesplňují náležitosti daňového dokladu vystaveného v elektronické podobě zejména kvůli absenci elektronického podpisu či doručení prostřednictvím systému EDI.

Tato problematika byla v předminulém týdnu právě s ohledem na přijatou novelu zákona o DPH předmětem jednání Koordinačního výboru Komory daňových poradců a Generálního finančního ředitelství. Generální finanční ředitelství překvapivě připustilo, že za určitých podmínek lze doklad doručený elektronickou poštou považovat za řádný daňový doklad i přesto, že není opatřen elektronickým podpisem. Po vytištění bude tento doklad považován za listinný daňový doklad a měl by být archivován jako běžné daňové doklady v papírové podobě.

Podmínkou takového postupu je podle Generálního finančního ředitelství zejména skutečnost, že dodavatelem, resp. vystavitelem, dokladu je zaručena autenticita původu dokladu, úplnost a jeho čitelnost, která jím musí být garantována po celou dobu uchování dokladu.

Je nutno upozornit, že diskuse k tomuto tématu doposud nebyla ukončena a bude pokračovat na dalším jednání koncem dubna 2011. Lze však očekávat, že by nemělo dojít k významným posunům v již publikovaném závěru, spíše jen ke zpřesnění podmínek, za nichž je možno faktury (daňové doklady) tímto způsobem vystavovat. 

 

Zdroj: KPMG

 

Foto: © gunnar3000 - Fotolia.com

 


« předchozí článek další článek »
Komentáře