EK zveřejnila zprávu o diskusi o problémech dvojího zdanění v EU

Evropská komise (EK) zveřejnila v lednu 2011 souhrnnou zprávu o výsledcích veřejné diskuse o smlouvách o zamezení dvojího zdanění a vnitřním trhu.Z výsledků diskuse (souhrnná zpráva) mimo jiné vyplývá, že pouze 6 % poplatníků daně z příjmů právnických osob účastnících se diskuse se nesetkalo s problémem v oblasti dvojího zdanění u přeshraničních transakcí. Spory v rámci dvojího zdanění nejčastěji vznikají z důvodu převodních cen mezi spřízněnými osobami a dále z důvodu rozdílnosti při kvalifikaci příjmu z daňového pohledu a následném uplatnění srážkové daně.

Výsledky diskuse potvrzují, že problémy dvojího zdanění v rámci Evropské unie identifikované Evropskou komisí v roce 2001 stále přetrvávají. Mezi další zjištěné problémy patří nedostatečné nástroje na vyloučení dvojího zdanění (například rozsah Směrnice o společném systému zdanění úroků a licenčních poplatků nezahrnuje nepřímé holdingy) a nesprávné fungování existujících nástrojů (například nekonzistentní interpretace smluv o zamezení dvojího zdanění mezi členskými státy EU).

Na základě výsledků veřejné diskuse vydá Evropská komise ve druhém čtvrtletí 2011 sdělení, jehož součástí mohou být i doporučení případných změn zákonných předpisů Evropské unie. 

 

Zdroj: KPMG

 


« předchozí článek další článek »
Komentáře