Firmy chtějí nový cizinecký zákon a zrušení bariér pro kvalifikované pracovníky ze třetích zemí

Kdyby se dnes IBM rozhodovalo, kde bude jeho hlavní strategická centrála, Českou republiku by už nezvolilo.Tuzemští zaměstnavatelé, zejména velcí zahraniční investoři, se v ČR potýkají se značnými problémy s transferem vedoucích pracovníků, specialistů a stážistů z třetích zemí. Poukazují na to, že současná novela cizineckého zákona nevyhovuje jejich reálným potřebám a ve srovnání s dřívějším a také nevyhovujícím zákonem je ještě byrokratičtější. 

Procedury spojené s vybavením klíčových pracovníků pro pobyt a práci v České republice jsou podle zaměstnavatelů byrokratické, zdlouhavé a odrazující. Vstupní procedury v porovnání s dalšími členskými státy trvají v průměru dvakrát až třikrát déle. Manažer nebo manažerka se navíc musí dostavit osobně na úřad, přičemž nemají možnost zjistit, v jakém stádiu je proces udělování víza.

 

Prolomit vlny... byrokracie

Z podnětu Svazu průmyslu a dopravy ČR a v reakci na tyto výhrady zorganizovalo Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR kulatý stůl pod názvem „Ekonomická migrace a mobilita pracovní síly“, jehož se před nedávnem zúčastnili zástupci čtyř ministerstev a představitelé Svazu průmyslu a dopravy ČR, Hospodářské komory ČR, Americké obchodní komory v ČR, akademické sféry i nevládních organizací.

Výstupem jednání bylo, že pod garancí MPO vznikne expertní skupina, která by měla na základě současné praxe v jiných státech Evropské unie připravit návrh na „zrychlenou proceduru“ a podmínky, ať už legislativní, nelegislativní či pilotní, pro její zavedení.

Vytvořena bude i stálá pracovní skupina, v rámci které by zástupci podnikatelské a zaměstnavatelské komunity měli možnost podílet se na přípravě nového cizineckého zákona. Vzhledem k tomu, že pro předložení věcného záměru zákona je napjatý časový rámec, bude MPO v rámci meziresortního připomínkového řízení kontaktovat zástupce podnikatelské sféry a kumulovat jejich připomínky, které uplatní směrem k Ministerstvu vnitra ČR.

 

Akční plán pro legální migraci 

Je jasné, že flexibilita pracovní síly a minimalizace bariér v souvislosti s transferem pracovníků ze třetích zemí je jedním z faktorů při rozhodování zahraničních investorů o vstupu do země. Proto MPO zanalyzuje vládou přijatou koncepci ekonomické migrace v souvislosti s novelizací zákona o investičních pobídkách a v souladu s připravovanou strategií konkurenceschopnosti.

„Není možné, aby Česká republika odrazovala dosavadní praxí zahraniční investory. Musíme umět dostat k nám kvalifikovanou pracovní sílu rychle, jednoduše a úsporně,“ uvedla Vladimíra Drbalová, ředitelka sekce Mezinárodních organizací a evropských záležitostí.

Jak připomněla, Evropa se potýká s demografickými problémy a se snižováním počtu pracovních sil. „Evropa nyní v rámci Stockholmského procesu a Akčního plánu pro legální migraci otevírá dveře ekonomické migraci jako zdroji pracovní síly, dovedností a kvalifikací, které na evropském trhu práce chybí. Cílem je zjednodušit a zrychlit procedury ohledně vstupu, pobytu a ve spojitosti s pracovním povolením cizinců na území EU,“ uvedla Vladimíra Drbalová. S tím souvisí i snahy Bruselu zjednodušit vnitropodnikové převody pracovníků z třetích zemí, i probíhající evaluace směrnice 2005/36/EC o uznávání kvalifikací.

Pokud bude chtít Česká republika konkurovat ostatním zemím a vyřešit výhrady firemní sféry, bude muset co nejrychleji omezit byrokracii a zrušit dosavadní omezení pro ekonomickou migraci a mobilitu pracovní síly. „Kdyby se dnes IBM rozhodovalo, kde bude jeho hlavní strategická centrála, pro Českou republiku by se zřejmě už nerozhodlo,“ uvedla v souvislosti s přetrvávajícími bariérami Milena Jabůrková, IBM CZ, Government Programs Executive.

Také zástupci dalších významných investorů, jakými jsou ŠKODA AUTO, PricewaterhouseCoopers či Deloitte, vyjadřují nespokojenost s délkou a komplikovaností procedur při vybavování pracovníků pro pobyt a práci v ČR. „Po 90 dnech jsme se na telefonický dotaz dozvěděli, že vízum je někde v poště,“ uvedl Miroslav Mejtský z Deloitte Advisory. Podobnou zkušenost mají i jinde. „Dostat klíčového manažera do ČR nám trvalo 210 dní,“ uvedla Ilona Pelcová, zástupkyně podniku ŠKODA AUTO.

 

 

Zdroj: Svaz průmyslu a dopravy ČR


« předchozí článek další článek »

Související články
Komentáře