Nový pokyn GFŘ k promíjení úroků při posečkání daně

Posečkání daně spočívá v možnosti daňového subjektu odložit úhradu splatné daně na pozdější termín nebo rozložit úhradu daně do splátek. Posečkání povoluje správce daně za zákonem stanovených podmínek.Od účinnosti daňového řádu je posečkání daně v podstatě jedinou úlevou při platbě daní (obecnou možnost prominutí příslušenství daně již daňový řád neobsahuje). Význam posečkání spočívá nejen v odložení úhrady splatné daně na pozdější termín, ale také v tom, že od povolení posečkání je nedoplatek na dani úročen oproti úroku z prodlení podstatně nižší sazbou (repo sazba navýšená o 7 procentních bodů). Jde o tzv. úrok z posečkání. Zde je navíc možnost, aby správce daně po úhradě posečkané daně úrok z posečkání prominul.

 

Z důvodu potřeby sjednocení postupů finančních úřadů při promíjení úroku z posečkání vydalo Generální finanční ředitelství (GFŘ) v uplynulých dnech pokyn vymezující okolnosti, které prominutí úroku z posečkání zcela vylučují, a okolnosti, za nichž naopak lze žádosti o prominutí vyhovět. S ohledem na tento pokyn doporučujeme, aby možnost posečkání daně daňové subjekty zvažovaly vždy co nejdříve v návaznosti na vznik povinnosti platit daň.

 

Znění pokynu je dostupné zde   

 

Zdroj: KPMG

 

Úvodní foto: © vege - Fotolia.com

« předchozí článek další článek »
Komentáře