Prominutí daně vybírané srážkou

Vzhledem k tomu, že daňový řád účinný od 1. ledna 2011 neobsahuje úpravu pro zaokrouhlování srážkové daně, řeší Ministerstvo financí tuto situaci vydáním pokynu D-346.Podle tohoto pokynu budou plátci srážet a odvádět daň zaokrouhlenou na celé koruny dolů, i když obecná úprava v daňovém řádu nařizuje zaokrouhlovat na dvě platná desetinná místa. Rozdíl mezi daní zaokrouhlenou na celé koruny dolů a daní zaokrouhlenou na dvě platná desetinná místa ministerstvo financí tímto pokynem promíjí. Ministerstvo financí připraví v nejbližší době novelizaci příslušného ustanovení.

 

Zdroj: KPMG


« předchozí článek další článek »
Komentáře