Průzkum: Bezprostředně před startem GDPR obavy firem narůstají

Každá třetí nadnárodní společnost se obává, že GDPR může ohrozit její existenci, říká globální průzkum.Ceslosvětový průzkum společnosti NetApp provedený pouhých šest týdnů před zahájením platnosti Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) mezi 1106 činiteli s rozhodující pravomocí v oblasti IT z nadnárodních firem z EU a USA potvrdil, že mezi dotázanými panují z 25. května 2018 velké obavy. Jedna třetina dotázaných dokonce tvrdí, že nedodržení podmínek GDPR může dokonce vést k ohrožení existence jejich firmy. Současně s tím dvě třetiny respondentů vyjádřily určité obavy, zda do stanoveného termínu jejich společnosti budou vůbec schopny splnit podmínky nařízení.

Klíčová zjištění:

  • 35 % dotázaných v nadnárodních firmách má obavu, že GDPR může ohrozit existenci jejich společnosti a 51 % je přesvědčeno, že to může vést k poškození jejich reputace.
  • 67 % dotázaných má obavy, že jejich firmy nebudou schopny splnit do květnového termínu podmínky nařízení.
  • Pouze 40 % nadnárodních firem má bezpečný přehled o tom, kde jsou uložena jejich data.

Pouhých 45 dní do startu GDPR mají nadnárodní společnosti velké obavy z toho, že nebudou schopny splnit podmínky nařízení. Více než jedna třetina (35%) činitelů s rozhodující pravomocí v oblasti IT tvrdí, že by případné finanční postihy mohly jejich společnosti přivést ke krachu. Toto procento je vyšší v USA (40 %) a ve Spojeném království (41 %), zatímco ve Francii je to 34 % a v Německu 26 %.

Respondenti se rovněž vyjadřovali k možné reputační hrozbě, kterou pro jejich společnosti představuje případné nesplnění podmínek GDPR. Největší obavy v tomto ohledu vyjádřili dotázaní ve Spojeném království, kde 56 % dotázaných uvedlo, že nesplnění podmínek nařízení by vedlo k vážnému ohrožení pověsti jejich společnosti, následovaly USA, kde se stejným způsobem vyjádřilo 52 % dotázaných, ve Francii 49 % a v Německu 45 %.

Nařízení GDPR týkající se všech společností, které zpracovávají osobní data občanů EU, vyvolává velké obavy mezi činiteli s rozhodující pravomocí v IT. Celkem 67% dotázaných se domnívá, že jejich firmy nestihnou splnit podmínky GDPR do květnového termínu. Nejméně optimističtí jsou v tomto ohledu respondenti v USA, kde pochybnosti o včasném splnění podmínek vyjádřilo přes tři čtvrtě dotázaných (76 %). Zdá se, že ani Evropané na tom nejsou o mnoho lépe: stejné obavy vyjádřilo 74 % britských a 60 % německých respondentů. Nejmenší obavy z nesplnění termínu panují ve Francii – nicméně i tam se ve stejném duchu vyjádřilo 59 % dotázaných. V Evropě vyjádřily obavy celkem dvě třetiny dotázaných (64 %), což je pouze o 9 % méně, než před 15 měsíci. V identickém průzkumu, který provedla společnost NetApp na začátku roku 2017, vyjádřilo obavy z včasného splnění podmínek nařízení 73 % respondentů. Motivace nadnárodních společností připravit se včas na GDPR je nyní velice vysoká a všechny se snaží snižovat tyto obavy.

 

Je stále čas na zlepšení

Podle nařízení GDPR musí každá společnost, která nakládá s osobními daty občanů EU, mít v každém okamžiku přehled o tom, kde jsou tato data uložena. Tato znalost je prvním krokem ke splnění podmínek GDPR. Nicméně nejnovější průzkum ukázal, že povědomí o místě uložení dat je všeobecně poměrně nízké, pouhých 40 % dotázaných odpovědělo, že bezpečně vědí, kde se jejich data nacházejí. Nejjistější byli v tomto ohledu respondenti v USA (52%). Naopak v Evropě je tato jistota mezi dotázanými mnohem nižší (pouze 35 %), což je o pouhých 10 % víc, než při průzkumu NetApp provedeném na počátku roku 2017. Nejméně jistí ohledně uložení osobních dat byli respondenti v Německu (33 %), zatímco ve Spojeném království a Francii si je jisto uložením dat 39 % respektive 34 % dotázaných.

Dierk Schindler, šéf Legal & Global Legal Shared Services v NetApp pro oblast EMEA, říká: "Je překvapivé, jak mnoho firem stále ještě pochybuje o tom, že se stihnou včas připravit na nové nařízení. Nicméně úroveň povědomí o dopadech GDPR je podle průzkumu společnosti NetApp velmi vysoká, což dokazují obavy dotázaných. Nyní se musí tyto obavy proměnit v nezbytnou motivaci splnit během zbývajících šesti týdnů podmínky nařízení GDPR a udržet je i po datu, kdy vstoupí v platnost. Překročením této linie budou firmy připraveny na další růst a budou moci čelit konkurenci s vědomím že při nakládání s daty používají ty nejlepší postupy."

 

Průzkum byl proveden společností Opinion Matters v březnu 2018 mezi 1106 vrcholovými manažery v oblasti IT pracujících ve společnostech se 100 a více zaměstnanci.

Úvodní foto: Fotolia - pe3check

« předchozí článek další článek »
Komentáře