Slovensko: Elektronické registračné pokladnice

Dňom 1. januára 2013 nadobudla účinnosť novela zákona č. 289/2008 Z.z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice, ktorá prináša nasledujúce hlavné zmeny.Hlavné zmeny:

* Na kontrolu dodržiavania ustanovení zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice sú okrem daňových úradov po zlúčení daňovej a colnej správy oprávnení už aj colníci a štátni zamestnanci vykonávajúci štátnu službu na finančnom riaditeľstve alebo colnom úrade.

* Odstávky elektrickej energie alebo výpadky internetového pripojenia sa viac nepovažujú za poruchu elektronickej registračnej pokladnice, preto podnikatelia nie sú povinní tieto skutočnosti nahlasovať servisnej organizácii. Naďalej sú však povinní zaznamenať do knihy elektronickej registračnej pokladnice dôvod, dátum a čas prerušenia prevádzky elektronickej registračnej pokladnice. Po novom sú podnikatelia zároveň povinní servisnej organizácii oznámiť aj poškodenú alebo chýbajúcu plombu.

* K povinnostiam podnikateľov pribudlo na požiadanie daňového alebo colného úradu aj vyhotovenie prehľadovej alebo intervalovej uzávierky, z ktorej je možné získať napr. údaje o prijatých tržbách v konkrétnom dni a čase a porovnať ich s prijatou hotovosťou.

* Významnou zmenou je aj skutočnosť, že od 15. februára 2013 majú povinnosť viesť elektronickú registračnú pokladnicu aj prevádzkovatelia lanoviek, pozemných lanoviek a lyžiarskych vlekov, ale len v prípade, ak nie sú súčasťou mestských, prímestských alebo veľkomestských prepravných systémov.

 

 

 

Zdroj: KPMG

 

Úvodní foto: © Tomas Sereda - Fotolia.com

« předchozí článek další článek »

Související články
Komentáře