Zákon o mezinárodním právu soukromém č. 91/2012 Sb.

Přijetí zákona o mezinárodním právu soukromém si vyžádala rekodifikace soukromého práva.Zákon o mezinárodním právu soukromém č. 91/2012 Sb. bude s účinností 1. 1. 2014 obsahovat kolizní normy, které budou v souladu s právní úpravou hmotného práva občanského, normy upravující právní postavení cizinců a zahraničních právnických osob v soukromoprávních poměrech a normy mezinárodního práva procesního. Součástí zákona budou i ustanovení mezinárodního práva úpadkového a rozhodčí řízení. 

Zákon se tak člení na sedm částí, z nichž první tři se týkají obecných ustanovení celého zákonu, mezinárodního práva procesního i soukromého. Následují ustanovení pro jednotlivé druhy soukromoprávních poměrů, jako např. část pátá se zabývá právní pomocí ve styku s cizinou. Zákon pak uzavírají části týkající se řízení o úpadku a řízení rozhodčího.

 

Autor je advokát, trvale spolupracující s NWD Legal 

 

Úvodní foto: © Gina Sanders - Fotolia.com

« předchozí článek další článek »

Související články
Komentáře