Firmy považují reporting za zásadní, ale často spoléhají na nevyhovující řešení

Naprostá většina manažerů se shodne na tom, že reporting je důležitým nástrojem řízení. Způsob, jakým se v českých firmách reporty vytvářejí, je ale často poměrně neefektivní. Více než polovina oslovených (51 %) není zcela spokojena s přehledem o kondici své firmy a 64 % považuje tvorbu reportů za příliš náročnou.Uvedené statistiky vyplynuly z průzkumu provedeného společnostmi Deloitte a Reporting.cz. Efektivní reporting pomáhá udržovat kontrolu nad vývojem hospodaření a je důležitým nástrojem pro manažerské rozhodování. Přestože je nejčastěji spojován s financemi, měl by zahrnovat všechny oblasti řízení: od výroby, skladu, logistiky přes provoz a obchod až po HR. Vedle vedení podniku je kvalitní reporting důležitý i pro externí subjekty, například orgány státní správy, úvěrující banky či potenciální investory.

 

Přestože si oslovení manažeři plně uvědomují zásadní roli reportingu (pouze 7 % jej považuje za spíše či zcela nevýznamný), je překvapivé kolik firem k němu nevyužívá žádné specializované nástroje. Plných 48 % respondentů uvedlo, že firemní reporty sestavují v obecných aplikacích typu Excel nebo Access. To nepřímo potvrzuje i další zjištění, kdy 64 % respondentů považuje tvorbu reportů za příliš náročnou. Ve chvíli, kdy jsou data poptávána, nemusí být rozhodujícím pracovníkům k dispozici v potřebné kvalitě. To může být jedním z důvodů, proč 51 % respondentů není zcela spokojeno s přehledem o kondici firmy, který jim současný systém reportování poskytuje.

 

Druhým nejčastějším řešením pro reporting jsou specializované manažerské informační systémy (tzv. MIS), které užívá 27 % z oslovených podniků. „Dobře nastavený MIS nabízí poměrně vysokou míru spolehlivosti, rychlosti a uživatelského komfortu. Zpravidla jde ale o robustní IT řešení, jehož nasazení a přizpůsobení konkrétní firmě je poměrně časově náročné a nákladné a pro mnoho středních a menších firem nedostupné,“ dodává Michal Rozehnal.

 

Průzkum proběhl elektronickou formou v únoru a březnu 2015. Celkově se jej zúčastnilo 105 manažerů firem působících v České republice v oblasti zdravotnictví, IT, maloobchodu, výroby a služeb.


« předchozí článek další článek »
Komentáře