Titul MBA se rozšířil do oblasti zdravotnictví. Mezi studenty přibývá lékařů i managementu středního stupně

Ostatní | 30.07.14

Oproti prvnímu pololetí loňského roku se totiž poptávka po oboru management ve zdravotnictví zvýšila o čtrnáct procent. více


Ministerstvo financí vydává červencovou makroekonomickou predikci

Analýzy | 28.07.14

Ministerstvo financí vydává novou makroekonomickou predikci. Reálný HDP vykázal v 1. čtvrtletí 2014 mezičtvrtletní růst o 0,8 % (hrubá přidaná hodnota v mezičtvrtletním srovnání vzrostla dokonce o 1,1 %), což velmi výrazně předčilo... více


Zájem investorů o nemovitosti strmě roste – do ČR přicházejí noví investoři z USA, Ruska a Číny

Analýzy | 28.07.14

O čtvrtinu vzrostl meziročně objem financí, za které investoři ve druhém čtvrtletí nakoupili komerční nemovitosti v Evropě. Vyjádřeno konkrétní částkou, od dubna do června změnily majitele reality za 36,6 miliardy eur, za celé první... více


Evropská komise vydala sdělení k převodním cenám

Legislativa | 25.07.14

Evropská komise vydala sdělení shrnující výsledky pracovní skupiny pro převodní ceny, tzv. Společného fóra EU pro převodní ceny (EU Joint Transfer Pricing Forum, dále jen „JTPF“), za období od července 2012 do ledna 2014. Hlavními výstupy... více


Rozhodnutí správců daně Irska, Nizozemska a Lucemburska pod drobnohledem Evropské komise

Legislativa | 24.07.14

Evropská komise zahájila hloubkové šetření, zda rozhodnutí vydané správci daně Irska, Nizozemska a Lucemburska ve věci stanovení daňové povinnosti pro některé nadnárodní společnosti neodporují pravidlům EU o státní podpoře. Impulsem... více


Investiční pobídky a nová pravidla pro veřejnou podporu od 1. července 2014

Legislativa | 23.07.14

Připomínáme, že o investiční pobídky pro projekty rozšíření nebo zavedení výroby, technologického centra nebo strategických služeb lze žádat i nadále na základě stávajícího znění zákona. Obecně platí, že žádost je nutné podat... více


Do daňové informační schránky lze vstupovat bez elektronického podpisu

Legislativa | 22.07.14

Novelou daňového řádu účinnou od 1. ledna 2014 bylo uzákoněno, že všem subjektům, které mají datovou schránku, zřídí finanční správa daňovou informační schránku, do níž nebudou subjekty muset vstupovat za pomoci elektronického... více


Přechod majetku mezi generacemi se s novým občanským zákoníkem spíše zkomplikoval

Legislativa | 21.07.14

Bohatí lidé mají zájem svůj majetek efektivně spravovat, optimálně pokrýt rizika a zajistit jeho růst. Zároveň však chtějí, aby jimi vytvořené hodnoty přetrvaly a prospěch z nich měly i příští generace. více


Nová databáze Detail pomáhá firmám prověřit obchodní partnery

Ostatní | 18.07.14

Novou bezplatnou databázi Detail využívá měsíčně více než 100 tisíc unikátních firem. Lidé zde hledají především informace o svých obchodních partnerech. Dále je nejvíce zajímají vazby mezi podnikateli a jejich aktivity napříč firmami,... více


Ministerstvo pro místní rozvoj zpřístupnilo statistiky z profilů zadavatele

Ostatní | 17.07.14

Ministerstvo pro místní rozvoj jako správce Informačního systému o veřejných zakázkách a koncesích zpřístupnilo veřejnosti údaje o veřejných zakázkách získané z profilů zadavatele. Došlo tak k významnému rozšíření statistického... více