Hlavním problémem eurozóny je pád úvěrů firmám, zaznělo na první akci české CFA Society v Bratislavě

Evropa a svět | 08.03.14

Při inflaci pod jedno procento se nahlas volá po tom, aby ECB a členské státy EU podnikly další kroky k zajištění cenové stability a odvrátily stagflaci podobnou japonské "ztracené dekádě". více


HDP, nebo HPH (hrubá přidaná hodnota)? Každopádně rosteme

Analýzy | 07.03.14

Česká ekonomika vloni klesla podle Českého statistického úřadu meziročně o 0,9 %, byť v posledním čtvrtletí hrubý domácí produkt přidal v porovnání s minulým rokem 1,3 %. To je o pět desetin rychlejší růst než ukázal předběžný... více


O připravované novele zákona o investičních společnostech a investičních fondech

Legislativa | 06.03.14

Ministerstvo financí předložilo do vnějšího připomínkového řízení návrh zákona o změně některých zákonů v oblasti finančního trhu. více


Bude automatická výměna informací o daňových poplatnících mezi daňovými správami běžnou záležitostí?

Evropa a svět | 06.03.14

V návaznosti na mandát představitelů států G20 vydala OECD v únoru návrh nového jednotného standardu pro automatickou výměnu informací. více


Slovensko: Nová úprava záväzkov po lehote splatnosti z pohľadu dane z príjmov

Evropa a svět | 06.03.14

Jednou z významných zmien, ktoré priniesla novela zákona o dani z príjmov účinná od 1. januára 2014 pre veľkú časť daňovníkov z radov právnických osôb, je zmena v zdaňovaní záväzkov po lehote splatnosti vzťahujúcich sa k daňovým... více


SDEU: zpochybnění nároku na odpočet DPH

Legislativa | 06.03.14

Soudní dvůr EU (SDEU) se ve svém nedávném rozsudku (C-18/13) znovu vyjádřil k problematice uplatňování nároku na odpočet DPH v případech, v nichž uvnitř dodavatelského řetězce mělo dojít k podvodnému jednání. více


Nejvyšší správní soud: prokazování výdajů na dodatečně vyfakturované licenční poplatky od mateřské společnosti

Legislativa | 06.03.14

V minulém roce vydal Nejvyšší správní soud (NSS) rozsudek (sp. zn. 8 Afs 9/2013-47), v němž se zabýval daňovou uznatelností nákladů vynaložených českou společností na licenční poplatky dodatečně vyfakturované nizozemskou mateřskou... více


OECD: nový přístup k dokumentaci převodních cen jde do veřejné diskuse

Evropa a svět | 06.03.14

V rámci plnění akčního plánu BEPS publikovala OECD v lednu k veřejné diskusi návrh změny požadavků na dokumentaci převodních cen. více


Akční plán BEPS: zdanění digitální ekonomiky

Legislativa | 06.03.14

Výstupem projektu iniciativy OECD zveřejněné pod názvem Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) bude doporučení státům v patnácti oblastech, jak změnit domácí právní předpisy a mezinárodní smlouvy především v oblasti mezinárodního zdanění... více


Změna režimu DPH u elektronicky poskytovaných služeb, služeb rozhlasového a televizního vysílání

Legislativa | 06.03.14

Od 1. ledna 2015 by se v rámci Evropské unie měl změnit režim DPH u elektronicky poskytovaných služeb a služeb rozhlasového a televizního vysílání. více