Stanovisko Soudního dvora EU k bezplatnosti přidělovaných emisních povolenek

Legislativa | 10.11.13

V polovině října vydal Soudní dvůr EU (SDEU) rozsudek ve věci bezplatnosti přidělování emisních povolenek dle směrnice EU o vytvoření systému pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů ve Společenství (směrnice Evropského... více


Veřejná diskuse k návrhům v oblasti převodních cen

Legislativa | 10.11.13

Ve dnech 12. a 13. listopadu 2013 se v Paříži uskuteční veřejná diskuse k návrhům v oblasti převodních cen, jež vzešly zejména z akčního plánu OECD, vydaného v červenci 2013 a známého pod zkratkou BEPS (Action Plan on Base Erosion and... více


Nový limit pro výplatu vlastních zdrojů

Legislativa | 10.11.13

Nový zákon o obchodních korporacích, jenž nabývá účinnosti na počátku roku 2014, mění u obchodních společností v některých ohledech i pravidla pro výplatu dividend, resp. jiných vlastních zdrojů. více


Veřejné rejstříky: zákon o veřejných rejstřících

Legislativa | 10.11.13

V návaznosti na nový občanský zákoník (NOZ), zákon o obchodních korporacích a další zákony měnící většinu českého soukromého práva, byl nedávno pod číslem 304/2013 Sb. přijat i zákon o veřejných rejstřících. Jeho účinnost... více


Ručení za DPH nezaplacenou dodavatelem ve faktoringu

Legislativa | 10.11.13

Generální finanční ředitelství (GFŘ) zveřejnilo informaci specifikující některé podmínky pro aplikaci ručení v případě, že je platba za zdanitelné plnění poukázána příjemcem na bankovní účet, který není zveřejněn v registru... více


Režim DPH u asistenčních služeb v rámci pojišťovacích činností

Legislativa | 10.11.13

Finanční správa zveřejnila v říjnu na svých webových stránkách vyjádření k dotazu plátce DPH, který se týkal režimu DPH u asistenčních služeb v rámci pojišťovacích činností, zejména v oblasti pojištění cestovního ruchu, vozidel... více


Bělorusko: zvažujete export?

Evropa a svět | 10.11.13

Ředitel ruské společnosti Uralkali Vladislav Baumgertner byl zatčen. Jeho zatčení má zřejmě návaznost na rozhodnutí společnosti ukončit draselnou kartelovou smlouvu s běloruskou státní firmou Belaruskali. více


Podvody v byznysu jen kvetou: majetková zpronevěra, úplatkářství, střet zájmů, bid rigging

Trendy | 09.11.13

Existuje dnes ještě zkušený podnikatel nebo zaměstnanec v nákupním či prodejním oddělení, který se vůbec nikdy nesetkal s tím, že se jej obchodní partner pokusil podvést? Otázkou současnosti bohužel není, zda se potenciálně rizikový... více


Václav Klaus, Jiří Weigl: Omyl devizových intervencí ČNB

Finanční služby | 07.11.13

Obáváme se, že hlavním motivem dnešního rozhodnutí České národní banky je předvést svou akceschopnost po té, co se snížením úrokových sazeb na nulu přestala být její úroková politika účinná. To je však motiv slabý. více


Zahraniční platby: Western Union Business Solutions nabízí v ČR nové produkty pro malé a střední podniky

Finanční služby | 07.11.13

Holdingový účet v cizí měně umožňuje klientům vlastnit cizí měnu, aniž by nutně museli mít zahraniční účet. S touto službou mohou zákazníci obdržet platbu v cizí měně a ponechat si ji pro případ nutnosti odchozích zahraničních... více