ICT od O2 pozdvihne podnikání

Ostatní | 23.09.13

Pro vedení podniku bývá ICT často nesrozumitelnou a těžko predikovatelnou či dokonce plánovatelnou součástí podnikového rozpočtu. Bez ohledu na typ aktivit, předměty podnikání nebo náplň činnosti však mají všechny podniky i organizace... více


Do konce roku nebude správce daně vyzývat k úhradě nedoplatku ručitele

Legislativa | 23.09.13

Generální finanční ředitelství zveřejnilo informaci k ručení za nezaplacenou daň z přidané hodnoty. Podle ustanovení § 109 odst. 2 písm. c) zákona o dani z přidané hodnoty totiž dochází na straně příjemce zdanitelného plnění k ručení... více


Střední a východní Evropa mezi rostoucí zahraniční poptávkou a rizikem odlivu kapitálu

Analýzy | 23.09.13

Dluhopisy ČR jsou považovány za nejbezpečnější v regionu, a to přes současný neklid na politické scéně. více


Naděje vkládané do exportu slábnou, světovou ekonomiku potáhne domácí spotřeba

Analýzy | 23.09.13

Pokračující krize eurozóny znamená také pokračující nejistotu pro německý export. A těžba břidlicového plynu znamená pro USA levnější energie a nová pracovní místa, která s sebou přinášejí sílící domácí poptávku. více


Evropská komise navrhuje rozšířit automatickou výměnu informací v rámci EU na další typy příjmů

Legislativa | 20.09.13

V současné době probíhá automatická výměna informací o daňových poplatnících v oblasti přímých daní na základě dvou evropských právních předpisů. více


Informační systém dostupný pro každou firmu

Ostatní | 18.09.13

Společnost Master Internet zveřejnila novou nabídku informačního systému QI v podobě cloudové služby. více


Repatriace výroby do Evropy? Ještě ne, ale už brzy

Trendy | 17.09.13

Přestože je nyní 3D tisk ve velmi rané fázi, rychle se rozvíjí a brzy umožní vyrábět komplexní pevné objekty. Montáž součástek bude stále více prováděna roboty, takže mzdové náklady a regulace budou méně určujícím faktorem pro... více


Investiční trh v ČR roste i díky penzijním fondům – ale těm zahraničím

Finanční služby | 17.09.13

Před dvěma roky trh komerčních nemovitostí ožil očekáváním přílivu investičního kapitálu. Jeho pramenem se mimo jiné měly stát penzijní fondy – a hlavně pilíř důchodové reformy. V roce 2013 lze konstatovat, že miliardy korun z toho... více


iPhone 5S? Otisk prstu supluje propisovačku, klíče, platební kartu…

Trendy | 17.09.13

Z mobilního telefonu se stal univerzální identifikační a autorizační prostředek. Je vstupenkou do světa, kde se budeme cítit pohodlněji a bezpečněji a kde vzdálenost dále ztrácí na významu. více


Uzavírání smluv podle nového občanského práva

Legislativa | 17.09.13

Zatímco současná úprava smluvního práva je roztříštěna mezi obchodní a občanský zákoník, nový občanský zákoník („NOZ“) obsahuje úpravu jednotnou pro občany i podnikatele, ve které se navíc významně posiluje možnost smluvních... více