Pětina českých podnikatelů chce od svých účetních zfalšování účetní závěrky

Finanční služby | 19.02.13

Jasně se potvrzuje předpoklad, že účetní závěrku lze zčásti záměrně zkreslovat. Jde hlavně o údaje v rozvaze a ve výkazu zisku a ztrát. Jediný výkaz, který nejde nijak upravit, a tedy ani přikrášlit, je cash flow, tj. přehled o peněžních... více


Plánované změny daňových zákonů s účinností od roku 2014

Legislativa | 18.02.13

Ministerstvo financí předložilo do vnějšího připomínkového řízení návrh zákona o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a dalších souvisejících změnách. více


Návrh zákona o investičních společnostech a fondech

Legislativa | 18.02.13

Ministerstvo financí předložilo Sněmovně návrh nového zákona o investičních společnostech a investičních fondech, který by měl nahradit stávající zákon č. 189/2004 Sb. o kolektivním investování. více


Evropská komise plánuje omezení dotací a investičních pobídek

Legislativa | 15.02.13

Evropská komise zahájila veřejné konzultace k návrhu Pokynů pro vnitrostátní regionální podporu na období 2014 až 2020. Konzultace budou probíhat do 11. března 2013. více


Neničme osvědčené stavební spoření, naopak jej dále rozvíjejme

Finanční služby | 15.02.13

Zkusme využít stavební spoření nejen na bytovou výstavbu a zajištění na penzi, ale také jako nástroj podporující vzdělání, podnikání a ty, kteří se chystají založit rodinu. více


Radim Dohnal, Saxo Bank: Banky v eurozóně jsou v horší kondici než si trhy a politici myslí

Finanční služby | 14.02.13

„FED se ke krizi postavil lépe než mnoho jiných centrálních bank a rozhodli se stimulovat trhy tak dlouho, dokud neklesla nezaměstnanost na docela solidní úroveň. To mj. postavilo na nohy sektor bydlení a stavebnictví, a tak podpořilo americkou... více


Recese české ekonomiky v roce 2012 potvrzena, ekonomika klesla o procento

Trendy | 14.02.13

Podle předběžného odhadu Českého statistického úřadu klesla česká ekonomika v roce 2012 v souladu s naší predikcí souhrnně o 1,1 %. V samotném čtvrtém čtvrtletí klesl hrubý domácí produkt o 1,7 % meziročně a o 0,2 % mezičtvrtletně. více


Poláci, Slováci a Maďaři pláčou: čeští bankéři jsou happy, cool a investují

Trendy | 13.02.13

Český bankovní sektor zůstal ziskový i během krize a disponuje dostatečným kapitálem pro krytí případných ztrát. více


Nebojíte se předat dětem rodinnou firmu?

Trendy | 13.02.13

Rodinná firma najme špičkového manažera zvenčí. Zaměstnanci ho však neuznávají, neboť vědí, si pan majitel nakonec stejně rozhodne po svém. více


NSS předložil Soudnímu dvoru EU předběžnou otázku ohledně mezinárodního pronájmu pracovní síly

Legislativa | 12.02.13

Nejvyšší správní soud (NSS) minulý měsíc rozhodl, že předloží Soudnímu dvoru předběžnou otázku ve věci potenciálního nesouladu ustanovení českého daňového práva se základními svobodami vnitřního trhu EU, zejména se svobodou... více