Informace GFŘ k uplatnění DPH u pojišťovacích činností

Legislativa | 02.07.13

V návaznosti na novelizované znění § 55 zákona o DPH („Pojišťovací činnosti“) platné od 1. ledna 2013 vydalo GFŘ dne 14. května 2013 Informaci, která má sjednotit aplikaci DPH v oblasti pojišťovnictví. více


Wall Street 3: vznikne nový film s názvem „O peníze nikdo nestojí“?

Trendy | 01.07.13

Na mezinárodní filmový festival do Karlových Varů každoročně přijíždějí velké hvězdy, jejichž přínos pro film je neocenitelný. Včera sem dorazila osoba, která dokázala obrátit naruby nejen film, ale i celé finančnictví jedné epochy.... více


Novela zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla

Legislativa | 01.07.13

V červnu loňského roku byl Poslanecké sněmovně znovu předložen návrh novely zákona o pojišťovnictví, který zavádí tzv. hasičskou daň, tj. odvod části pojistného na povinné ručení k zajištění vícezdrojového financování hasičských... více


Návrh zákona o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině

Legislativa | 01.07.13

Vláda předložila Poslanecké sněmovně návrh zákona o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině (tisk 1046), v němž navrhuje zavést pro rodiče nový typ služby spočívající v hlídání a péči o dítě od jednoho roku věku... více


Přistoupení Chorvatska k EU: daňové a celní souvislosti

Evropa a svět | 29.06.13

Od 1. července 2013 bude Chorvatsko členem EU, což mimo jiné ovlivní uplatnění DPH a celní režim u transakcí s chorvatskými subjekty. Změna režimu DPH se týká zejména následujících oblastí: více


Svěřenský fond: novinka občanského zákoníku

Legislativa | 28.06.13

Mezi několik málo opravdových novinek převzatých novým občanským zákoníkem pouze ze zahraničních právních řádů, tedy institutů českým právem historicky dosud neupravených, patří svěřenský fond. více


Jiřina Tapšíková, ČLFA: Musíme získat zákazníka dříve, než vyrazí k prodejci

Finanční služby | 28.06.13

Předsedkyně představenstva České leasingové a finanční asociace Jiřina Tapšíková věří, že tzv. nebankovní financování má pro malé a střední podniky klíčový význam. více


Sněmovna přijala nový katastrální zákon

Legislativa | 27.06.13

Poslanecká sněmovna schválila v polovině května návrh nového katastrálního zákona, který by měl od počátku příštího roku nahradit stávající zákony č. 265/1992 Sb. (o zápisech věcných práv k nemovitostem) a č. 344/1992 Sb. (katastrální... více


Finanční ředitel je jako tvořivý záložník

Finanční služby | 27.06.13

Je-li tomu tak, jak se píše výše v titulku, či nikoliv, lze diskutovat, každopádně zmíněná věta zazněla z úst jednoho z účastníků letošního Controllingového fóra. více


Solidární zvýšení daně u zahraničních příjmů

Legislativa | 26.06.13

Generální finanční ředitelství vydalo na základě jednání s Komorou daňových poradců příznivé stanovisko k výkladu ustanovení o solidárním zvýšení daně u příjmů zdaněných v zahraničí, která jsou součástí zákona o daních... více