Zastarávající vybavení připravilo české malé a střední podniky o zakázky za 3,5 miliardy eur

Trendy | 07.06.13

Firmy připouštějí, že za uplynulých dvanáct měsíců je nevyhovující zařízení připravilo o zakázky v celkové výši téměř 3,5 mld. eur, v průměru o 15,4 tisíc eur na jeden podnik. V porovnání se situací před půl rokem se objem ušlých... více


Firmy neoprávněně přihlášené na cizí adrese neohrožují vlastníka nemovitosti

Analýzy | 07.06.13

Bez souhlasu vlastníka nemovitosti si žádná firma nemůže na jeho adresu zapsat místo podnikání. Pokud se společnosti přesto podaří obelstít živnostenský úřad a podvodem zaevidovat provoz činnosti na cizí adrese, jde mimo jiné o trestný... více


Znáte svoje korporátní digitální IQ?

Ostatní | 06.06.13

Společnosti, kde funguje spolupráce šéfa IT se zbytkem managementu, mají čtyřikrát větší šanci stát se špičkou v oboru. více


Jaká jsou nejproblematičtější místa nového občanského zákoníku

Legislativa | 06.06.13

Česká společnost se začíná připravovat na rekodifikaci soukromého práva. Obrovský zásah do legislativního rámce zasáhne nejen obchodní společnosti a občany – podstatnými změnami projde i související pojmosloví. více


Slovensko: Návrh zákona o e-governmente zverejnený

Evropa a svět | 06.06.13

Ministerstvo financií ukončilo pripomienkové konanie k návrhu zákona o elektronickom výkone verejnej moci, tiež známom ako zákon o e-governmente. Návrh zavádí elektronickú komunikáciu so všetkými orgánmi verejnej moci na všetkých úrovniach... více


Polsko nahradilo Česko v nejvyšší oblibě u německých investorů

Trendy | 05.06.13

Pro německé firmy bude zásadním kritériem pro investování jak se jednotlivé země vypořádají s hrozícím nedostatkem odborných pracovních sil a zda budou ochotny reformovat systém vzdělávání. více


Vývoj insolvencí v České republice v květnu 2013

Finanční služby | 05.06.13

Minulý měsíc bylo nejvíce firem v insolvenci z oboru stavebnictví, pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí a pohostinství. více


Vliv volného pohybu osob na zdanění fyzických osob

Legislativa | 05.06.13

Soudní dvůr Evropské unie (SDEU) vydal dne 28. února 2013 rozhodnutí o předběžné otázce v případu Ettwein (C-425/11). více


HDP: Jedeme z kopečka, držme si čepičky

Analýzy | 04.06.13

Hrubý domácí produkt klesl v prvním čtvrtletí letošního roku podle dnes zveřejněného zpřesněného odhadu Českého statistického úřadu o 2,2 % meziročně a o 1,1 % mezičtvrtletně. Ekonomika klesá již šesté čtvrtletí v řadě. více


Nový česko-švýcarský projekt má zvýšit prestiž českých účetních

Finanční služby | 04.06.13

Uvědomování si rizik spojených s výběrem účetního je v České republice velmi slabé. Účetní přitom tvoří obraz komerční úspěšnosti firem v očích veřejnosti, investorů i státu coby daňové autority. Případy pochybení nebo záměrné... více