Jak si díky datové schránce usnadnit dlouhodobý pobyt v zahraničí

Ostatní | 20.10.11

Pokud se zpožděním zjistíte, že jste jediným dědicem pratetičky vašeho bratrance a dědictví vám přiřčené jsou v podstatě jen dluhy, budete litovat, že jste se k této zprávě nedostali dříve. více


Zaměstnanci na síti denně prolelkují až dvě a půl hodiny

Ostatní | 20.10.11

Jak legálně kontrolovat využívání informačních technologií? Zaměstnanecké krádeže jsou zodpovědné přibližně za 33 % všech krachů amerických firem. více


Co přinese novela zákona o investičních pobídkách

Legislativa | 20.10.11

Podle vládou včera schválených legislativních zásad bude nabízena podpora pro služby a firemní výzkum, umožní se i přímé dotace pro investory. více


CEO Martin Jirmann, ABRA: Pronájem softwaru skýtá výhody operativního leasingu

Finanční služby | 19.10.11

„Finanční ředitel může zkoumat výnosy po jednotlivých odděleních, aby viděl, která část firmy generuje největší zisky a která naopak vykazuje klesající tendenci,“ říká Martin Jirmann, generální ředitel společnosti ABRA. více


Radovan Čaplovič: Kultura a umění posiluje česko-slovenské vztahy

Ostatní | 19.10.11

„Vzdělanost, historie a kultura jsou nejcennějšími devizami každého národa a státu“, říká Radovan Čaplovič, vystudovaný historik a mimo jiné i prezident Slovensko-České společnosti. více


Energetika stojí před důležitým úkolem ohledně bezpečnosti dodávek

Trendy | 18.10.11

Větší využívání plynu v elektroenergetice je citlivé na několik základních tržních faktorů, mj. na hloubku a délku stávajícího boomu břidlicového plynu a jeho dopadu na ceny, na intenzitu a tempo zavádění vládních opatření pro snižování... více


Přehlédnutý skandál v úřadu ombudsmana

Trendy | 18.10.11

V době, kdy jedni usilovně bojují o každou korunu obratu a tudíž o možnost vytvořit nové pracovní místo, veřejný ochránce práv má dostatek zdrojů na to, aby mohl stupňovat šikanování. více


Jaké jsou nové cíle podniku?

Trendy | 18.10.11

Do popředí se opět dostává výchova srdcem. Podnik by měl fungovat na bázi důvěry, ne kontroly a stresu. Sdílené společenské hodnoty se musí stát současně motivací zaměstnanců. Je třeba dát lidem moc a pocit bezpečí. více


Pro růst cen ve výrobě chybí impulsy

Analýzy | 17.10.11

Aktuální komentář k datům Českého statistického úřadu, zveřejněným 17. října. více


Očima žen: co je potřeba k dosažení úspěchu a čeho se vyvarovat

Ostatní | 17.10.11

Nejúspěšnější české top manažerky se na výše uvedené téma vyjadřovaly na konferenci s názvem Women in Corporate Governance, která se konala v Praze dne 13. 10. 2011 v hotelu Grand Majestic Plaza. více