Investoři sází na Německo: oživení trhu s private equity

Finanční služby | 16.08.11

V porovnání s předchozím rokem vzrostl u našich nejdůležitějších sousedů díky hospodářskému růstu v prvním pololetí roku 2011 počet nákupů firem – o miliardové obchody se sice nejednalo, ale celkové množství investic se zvýšilo. více


Už neplatí co za stara: nájem bytu dle novely č.132/2011 Sb.

Legislativa | 15.08.11

Dne 25. 5. 2011 vstoupil v platnost zákon č. 132/2011, kterým se mění zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník a zákon č. 102/1992 Sb. Dochází tak ke změnám v oblasti nájemních bytových vztahů mezi pronajímateli a nájemci, zejména v... více


Sonia Slavtcheva, Home Credit: musím být pořád o krok napřed

Finanční služby | 15.08.11

Jeden z největších problémů finančního řízení v současné době je nepředvídatelnost ekonomického vývoje ve světě, říká Sonia Slavtcheva, finanční ředitelka mezinárodní skupiny Home Credit, která řídí využívání kapitálu a... více


A propos novela zákona o zaměstnanosti

Legislativa | 15.08.11

Vládní novela zákona o zaměstnanosti (tisk 373), která již prošla prvním čtením v Poslanecké sněmovně, by měla zavést sankce pro zaměstnavatele za neoprávněné zaměstnávání cizinců bez platného povolení k pobytu na území České... více


Utrpěli jste snad újmu ze ztráty radosti z dovolené?

Ostatní | 12.08.11

Tématem prázdninového CFO Clubu se stal cestovní ruch – situace a výhledy podnikání v tomto odvětví. více


Nový nástroj mezinárodní výměny daňových informací

Legislativa | 12.08.11

Mezinárodní výměna informací mezi správci jednotlivých zemí je velice důležitým nástrojem v boji proti mezinárodním daňovým únikům. Česká daňová správa tuto formu mezinárodní spolupráce využívá stále častěji. více


Satanské verše: bude Excel namísto ERP řídit výrobu?

Trendy | 12.08.11

Výsledky rozsáhlého průzkumu, který ve výrobních podnicích realizovala společnost IFS ve spolupráci s nezávislou agenturou Mint Jutras, ukázaly vysoký význam uživatelského komfortu podnikových informačních systémů. více


Novinky ve smlouvách o zamezení dvojímu zdanění

Legislativa | 11.08.11

V květnu a červnu podepsal ministr financí smlouvu o zamezení dvojího zdanění s vládou Království Bahrajn a s úřady Hongkongu. více


Pro podnikatelský úspěch jsou klíčové životní zkušenosti a víra ve vlastní úspěch

Evropa a svět | 11.08.11

Ernst & Young oslovila 685 podnikatelů z celého světa a provedla detailní pohovory s vítězi národních kol celosvětové soutěže Podnikatel roku. Výsledky jsou shrnuty ve zprávě „Nature or nurture: Decoding the entrepreneur“, která mapuje... více


Dokážete rozeznat platný dokument od neplatného?

Ostatní | 10.08.11

Schopnost posoudit stav elektronického originálu by měla patřit k základnímu vybavení každého finančního ředitele nebo jiného manažera odpovědného za administrativní procesy. více