Slovensko: podávanie priznaní k dani z príjmu

Legislativa | 11.03.11

Po skončení roka 2010 vznikla pomerne veľkému počtu fyzických osôb ako i väčšine právnických osôb povinnosť podať priznanie k dani z príjmu. V tejto súvislosti je veľmi dôležité, aby boli daňové priznania podané v zákonom stanovenej... více


Ceny pojistného pro ženy pravděpodobně vzrostou

Legislativa | 11.03.11

Soudní dvůr Evropské unie rozhodl, že nejpozději do 21. prosince 2012 musí být odstraněny rozdíly ve výši pojistného a pojistného plnění, které vyplývaly z využití pohlaví jako faktoru při jejich výpočtu. více


Intuo Aliance u protinožců

Ostatní | 10.03.11

Mladé uskupení českých firem Intuo Aliance dodalo pobočce společnosti Younger Optics Australia manažerský systém CFM. Závěrečné školení po uvedení řešení do ostrého provozu probíhalo s využitím živého internetového přenosu. více


Zaměstnávání cizinců a vysílání pracovníků do zahraničí v roce 2011

Legislativa | 10.03.11

Nakladatelství Forum připravilo na nedávném pravidelném semináři výše uvedené zajímavé téma. S legislativou i praktickými příklady seznámila přítomné Jitka Ryšavá, expertka působící v síti Enterprise Europe Network. více


EK zveřejnila zprávu o diskusi o problémech dvojího zdanění v EU

Legislativa | 10.03.11

Evropská komise (EK) zveřejnila v lednu 2011 souhrnnou zprávu o výsledcích veřejné diskuse o smlouvách o zamezení dvojího zdanění a vnitřním trhu. více


Operativní leasing se zotavil a roste

Finanční služby | 09.03.11

Výsledky ukazují, že se firmám vrací optimismus a začínají obnovovat své vozové parky. více


Komentář k datům ČSÚ: přichází drahota a pokles mezd

Analýzy | 09.03.11

Firmy ořezaly náklady, CFO ukazovali, co umí. Zisky po meziročním poklesu v roce 2008 nato v krizovém roce 2009 opět stouply. Z dnešní analýzy Českého statistického úřadu plyne, že firemní sektor v roce 2009 vytvořil z rozdílu svých zdrojů... více


Právo minoritních akcionářů na soudní ochranu při squeeze-outu

Legislativa | 09.03.11

Dne 10. února 2011 rozhodl Evropský soud pro lidská práva ve věci Minarik proti ČR a konstatoval porušení práva na soudní ochranu. více


Nejvyšší správní soud k otázce zneužití práva

Legislativa | 08.03.11

NSS se v nedávné době zabýval otázkou zneužití práva v oblasti DPH (2 Afs 83/2010-68 ze dne 26. ledna 2011). Vzhledem k možným praktickým dopadům tohoto rozhodnutí na určité transakce uspořádané s ohledem na jejich ekonomickou i daňovou... více


Nový daňový řád výrazně zpřísňuje daňové odvody

Legislativa | 08.03.11

Podnikatelům se výrazně snižuje manévrovací prostor. Vzrostou nejen odvody, ale také administrativní zátěž, vyrojilo se rovněž 2,5 krát více paragrafů. více