Některé změny daňového řádu od ledna 2015 jsou pro daňové subjekty pozitivní

Legislativa | 08.11.14

Návrh změny zákona o daních z příjmů a daňového řádu, který s sebou přináší celou řadu změn v oblasti správy daní, se nachází před podpisem prezidenta. Řada změn byla, slovy zákonodárce, navrhována s cílem účinnějšího boje... více


Tři novely zákona o DPH s účinností od 1. ledna 2015

Legislativa | 08.11.14

V průběhu roku 2014 předložilo ministerstvo financí tři návrhy novel zákona o dani z přidané hodnoty, které by měly nabýt účinnosti od 1. ledna příštího roku. více


Zavádí se posuzování ekonomické stability daňových subjektů pro účely spotřebních daní

Legislativa | 08.11.14

Do druhého čtení v Poslanecké sněmovně putuje vládní návrh novely zákona o spotřebních daních. více


Těžko předvídatelná novelizace nového občanského zákoníku?

Legislativa | 08.11.14

O případné novelizaci občanského zákoníku se začalo hovořit snad ještě před okamžikem jeho účinnosti, tedy před 1. lednem 2014. více


Ministerstvo financí představilo koncept zákona o prokazování majetku

Legislativa | 08.11.14

Ministerstvo financí představilo v říjnu koncept zákona o prokazování majetku, jehož deklarovaným cílem je postihování nezdaněných příjmů prostřednictvím institutů správy daní. Jednalo by se o kombinaci novely zákona o daních z příjmů... více


ČR se připojila k Mnohostranné dohodě o automatické výměně informací o finančních účtech

Legislativa | 08.11.14

ČR zavede globální automatickou výměnu pravděpodobně od září 2017. Náš stát se na setkání Globálního fóra pro transparentnost a výměnu informací v daňových záležitostech připojil svým podpisem k Mnohostranné dohodě o automatické... více


Úrok z odpočtu DPH zadržovaného správcem daně

Legislativa | 08.11.14

Nejvyšší správní soud nedávno vydal průlomové rozhodnutí osvědčující nárok daňového subjektu na kompenzaci v případě, že správce daně neadekvátně dlouho zadržoval odpočet DPH (7 Aps 3/2013-34). více


Nejvyšší správní soud: zpřísnění důkazního břemene týkajícího se správnosti převodních cen pro příjemce investičních pobídek

Legislativa | 08.11.14

V rozsudku 7 Afs 94/2012 – 74 se Nejvyšší správní soud zabýval případem společnosti čerpající slevu na dani z titulu investičních pobídek ve vztahu k problematice převodních cen. více


Slovensko: Vyhláška MF SR určuje rozsah daňových predpisov, ku ktorým možno vydať záväzné stanovisko

Legislativa | 08.11.14

1. septembra 2014 nadobudla účinnosť Vyhláška MF SR určujúca rozsah daňových predpisov, ku ktorým možno vydať záväzné stanovisko (ďalej len „stanovisko“). více


Klient, kterého je lepší nezískat

Finanční služby | 05.11.14

Obchodních transakcí, které se podaří dotáhnout téměř do konce, ovšem s výjimkou zaplacení, není málo. Jen v roce 2013 sledovala úvěrová pojišťovna KUPEG přes tisíc případů, kdy došlo k problémům s placením pohledávek, což vyčísleno... více