Práce v zahraničí je atraktivní i pro starší zaměstnance

Zajímavým zjištěním je, že práce v zahraničí není jen téma pro mladé lidi. Větší ochotu cestovat za prací do zahraničí samozřejmě projevili mladí lidé do 34 let, kde by možnost pracovat za hranicemi využila více než polovina respondentů do 25 let. Ale i mezi zaměstnanci v produktivním věku od 25 do 44 let (41 %), stejně jako ve skupině 45 až 55 let (36 %) a ve skupině 55+ (31 %), hlásí poměrně velká část lidí ochotu vycestovat za prací.Starší zaměstnanci už mají zkušenosti, často mají odrostlé děti a pracovní uplatnění v zahraničí pro ně může představovat velmi zajímavou zkušenost a vylepšení příjmu. V porovnání s mladšími ročníky se lidé ve zralejším věku také umějí lépe vyrovnat s odloučením od rodiny a přátel. Ale na druhé straně, více se u nich projevuje jazyková bariéra a mají také větší obavy z případného zhoršení zdravotního stavu v zahraničí.

 

Vyplývá to z mezinárodního průzkumu Work Migration Abroad, který realizoval platový portál Paylab.com (v ČR zastoupený značkou Platy.cz) v 11 zemích střední a východní Evropy na vzorku 35 476 respondentů.

 

Překážky pro pracovní migraci

Nejvýraznějším faktorem, který má vliv na ochotu zaměstnanců stěhovat se za prací do zahraničí, je jednoznačně dlouhodobé odloučení od přátel a známých. Tuto bariéru uvedla téměř polovina respondentů ze zemí CEE. Pro více než pětinu je překážkou komunikace v cizím jazyce a strach z neznámého prostředí. Asi 15 % respondentů také vyslovilo obavu z diskriminace a znevýhodňování na pracovišti. Jako menší problém vidí respondenti cestování (8 %) a obavy ze zhoršení zdravotního stavu v zahraničí (7 %).

Úvodní foto: © frank peters - Fotolia.com

« předchozí článek další článek »

Související články
Komentáře