V dnešním digitálním světě je stále obtížnější opravdu naslouchat, tvrdí nejnovější výzkum

Průzkum ukázal, že firmy připravují více žen do vyššího managementu, zejména na pozici technického ředitele (CTO).Nový výzkum společnosti Accenture uvádí, že i když téměř všichni (96 %) oslovení respondenti v rámci nového výzkumu ListenLearnLead se považují za dobré posluchače, naprostá většina (98 %) z nich stráví část své pracovní doby tím, že dělá více věcí najednou. Ve skutečnosti téměř dvě třetiny (64 %) respondentů tvrdí, že opravdu někomu naslouchat je v „digitální“ současnosti stále těžší.

 

Zatímco 66 % respondentů souhlasí s tím, že multitasking jim umožňuje zvládnout v práci více, 36 % oslovených tvrdí, že častá vyrušení snižují kvalitu jejich práce, způsobují ztrátu soustředění a mají negativní vliv na kvalitu vztahů v týmu. Na otázku, co naruší jejich pracovní den nejvíce, respondenti odpovídají, že telefonní hovory a neplánovaná setkání či návštěvy dvakrát častěji, než běžně uváděný instant messaging a posílání SMS zpráv (79 a 72 %, proti 30 a 28 %).

 

Výzkum ListenLearnLead, do kterého se zapojilo 3 600 respondentů z 30 zemí, zjistil, že osm z 10 (80 %) respondentů uvádí, že současně s konferenčními hovory vyřizují pracovní (66 %) i osobní (34 %) e-maily, sledují instant messaging (35 %), sociální média (22 %), čtou zpravodajství či zábavné stránky (21 %). Ti, kteří konferenčnímu hovoru aktivně naslouchají, buď něco z probíraných témat aktuálně potřebují zpracovat, nebo jsou povinni diskusi vést, podílet se na ní samotné nebo na dalším jednání v návaznosti na diskusi.

 

„Digitalizace mění vše od základu, a nové technologie budou i nadále představovat výzvy a příležitosti,” uvádí Adrian Lajtha, chief leadership officer společnosti Accenture. „S tím, jak se zaměstnanci stávají hyper-propojenými, progresivní společnosti se chopí příležitosti a budou optimalizovat využívání technologií na pracovišti s ohledem na možnosti využití jejich potenciálu pro spolupráci a zapojení zaměstnanců či inovace.“

 

Dosažitelnost je vnímána jako dvojsečná zbraň – jako pomoc i jako překážka pro efektivní vedení. Více než šest z 10 žen (62 %) a více než polovina mužů (54 %) si myslí, že nové technologie vedou k přetížení vedoucích pracovníků, protože jsou příliš dosažitelní. Respondenti se shodují, že hlavními problémy, kterým čelí vedoucí pracovníci, jsou dnes zahlcení informacemi (55 %) a až příliš rychle se rozvíjející technologie (52 %).


Kromě toho více než 7 z 10 respondentů (71 %) se domnívá, že poroste počet žen na pozici technického ředitele. A více než polovina respondentů (52 %) tvrdí, že na pozice ve vyšším managementu jejich společnosti v letošním roce připravují více žen než vloni.

 

Výzkum ListenLearnLead také zpracoval řadu témat souvisejících s pracovním životem:

 

Umění naslouchat
Respondenti oceňují dovednost naslouchat. Za nejdůležitější pokládají respondenti schopnost dříve myslet než mluvit (54 %), správně klást otázky (49 %) a dělat si poznámky (49 %). Výzkumníci porovnávali odpovědi představitelů tří generací – baby boomers (lidé narození během poválečné prosperity v USA, kteří se momentálně dostávají do důchodového věku), Gen Xers, (lidé ve středním věku narození v letech 1960-80) a millennials (nastupující generace narozených v letech 1980-2000). 64 % respondentů z nejmladší generace uvedlo, že tráví více než polovinu dne multitaskingem, ve srovnání s 54 % lidí ze střední generace a 49 % z nejstarší generace.

 

Vzdělávání na pracovišti
Plných 80 % respondentů souhlasí, že vzdělávání na pracovišti je nejefektivnější a je důležitější než formální vzdělávání, které za důležité pokládá 66 %. Většina (85 %) považuje za přínosné jejich firemní školení: 42 % ho vidí jako příležitost, 23 % jako potřebu, a 32 % jako obojí. Více než polovina respondentů (59 %) uvedla, že firemní trénink jim pomohl získat povýšení nebo rozšíření kompetencí.

 

Leadership 
Respondenti se domnívají, že k rozvoji firmy přispívá, když se jejich vedení nebrání přijímat nové úkoly (54 %), vedoucí pracovníci se neustále vzdělávají (48 %) a jsou rádcem pro ostatní (42 %). Jako hlavní překážky úspěšného vedení týmu respondenti uvedli nedostatek schopností v jednání s lidmi (50 %), špatné komunikační dovednosti (44 %) a nejasné vymezení kompetencí (39 %).

 

Měkké dovednosti 
Navzdory přesvědčení, že tzv. měkké dovednosti - efektivní komunikace, management změny a schopnost inspirovat ostatní (v uvedeném pořadí 55 %, 47 % a 45 %) - jsou nejdůležitější vůdcovské schopnosti, pouze 38 % respondentů uvedlo, že jejich firmy nabízejí "soft skills" školení, ve srovnání s 53 %, jejichž společnost nabízí školení technických dovedností.

 

Plat a povýšení
Podle letošního průzkumu, stejný počet (54 %) žen a mužů, požádal někdy o povýšení, což je podstatný rozdíl oproti předchozímu průzkumu, kdy kladně odpovědělo 47 % mužů a jen 40 % žen. Že požádali o zvýšení platu (68 %) a povýšení (59 %) uvedlo více lidí z nejmladší generace, než tomu bylo u střední (64 % a 52 %) a vyšší generace (59 % a 51 %).

 

Spokojenost v práci
Spokojenost poklesla z 52 % v roce 2013 na 44 % v roce 2014. Nedostatečné finanční ohodnocení uvádí jako hlavní důvod nespokojenosti většina respondentů, ale argument, že „pracovní doba je příliš dlouhá / pracovní vytížení příliš velké“ poskočil z 20 % na 31 %. Zástupci nejmladší generace v porovnání se staršími častěji tvrdí, že pracovní doba je příliš dlouhá (33 %); z nejstarší generace to uvedlo 28 %, ze střední 30 %.

 

Rodiče na mateřské dovolené 
Polovina všech respondentů uvedla, že přeruší práci a zůstanou s dětmi doma, pokud si to budou moci dovolit finančně; oproti loňskému průzkumu, kdy kladně odpovědělo 37 % respondentů, jde o velký nárůst.

 

Úvodní foto: © gromovataya - Fotolia.com

« předchozí článek další článek »
Komentáře