výsledky řadit dle: relevance | data

libovolné období | posledních 24 hodin | týden | měsíc | poslední rok | Nápověda 

1.

Novým partnerem Havel, Holásek & Partners se stal Ivo Průša | 15.05.2017

Největší česko-slovenská advokátní kancelář Havel, Holásek & Partners rozšířila počet svých partnerů. Od května tohoto roku se 24. partnerem kanceláře stal Ivo Průša (35), který v kanceláři začínal již jako advokátní koncipient. Z pozice partnera bude zodpovídat za oblast tuzemských a mezinárodních finančních transakcí.


2.

Josef Žaloudek posílil advokátní kancelář Havel, Holásek & Partners | 10.01.2017

V největší česko-slovenské advokátní kanceláři Havel, Holásek & Partners začal od ledna 2017 působit senior advokát Josef Žaloudek (38). Odborníkk, jehož specializací je oblast korporátního daňového práva a mezinárodního zdanění, posílil poradenský tým zaměřený na privátní klienty.


3.

Vyhlášení Finančního ředitele a Talentu roku 2014 | 10.04.2015

Již desáté výroční udílení prestižního ocenění Finanční ředitel roku vyvrcholilo ve středu 1. dubna 2015 galavečerem v restaurantu ZOOM v Kongresovém centru Praha. Členové Klubu finančních ředitelů, Rada Klubu a CFO Akademie zvolila finančním ředitelem roku 2014 Daniela Buryše ze společnosti Kofola. Talentem roku se stal Václav Hrach ze společnosti NET4GAS.


4.

Jak identifikovat klíčové drivery pro růst společnosti? X. konference Excellence in Finance v režii Klubu finančních ředitelů | 19.11.2014

Na začátku je potřeba definovat vizi a misi společnosti, dále nastavit strategické plánování a za klíčovou považuje identifikaci tzv. value drivers, podstatných faktorů, které ovlivňují dosažení výsledků. Nezbytnými kroky jsou obchodní plánování, nastavení cílů a nakonec monitoring a reporting.


5.

Jak ušetřit čas, peníze a ještě zvýšit výkonnost firmy? CFO Club zve 12. 11. na konferenci Excellence in Finance | 04.11.2014

Unikátní X. výroční konference nejlepších CFO v ČR se koná 12. listopadu 2014 od 14.00 v GrandHotelu Bohemia, sál Boccaccio, Králodvorská 4, Praha 1 ve znamení výše uvedeného hesla. Tradičním organizátorem je Klub finančních ředitelů.


6.

Obchodní rejstřík po 1. 1. 2014 a provádění zápisů do ob. rejstříku notáři: technické a časové informace | 30.01.2014

Rekodifikace soukromého práva přináší nejen mnoho změn v právní úpravě, ale i změny ve fungování většiny veřejných seznamů, rejstříků a jiných veřejně dostupných databází. Implementace těchto změn a přizpůsobení jednotlivých informačních systémů přináší praktické problémy, nutnost využití nových formulářů či postupů a také dočasné omezení dostupnosti a problémy s funkčností těchto systémů.


7.

Co je předražek a předražitel | 01.12.2013

Novelou zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu a dalších souvisejících právních předpisů se s účinností od 1. ledna 2013 v českém právním řádu objevil nový institut předražku. Nejedná se ovšem o právní institut, který by byl dřívějším českým právním úpravám neznámý.


8.

Připravované legislativní změny zadávání veřejných zakázek | 01.12.2013

V poslední době probíhaly přípravy dvou poměrně zásadních zákonů, jejichž osud významně ovlivní zadávání veřejných zakázek v České republice. Jedná se o návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím rekodifikace soukromého práva, a dále o tzv. technickou novelu zákona o veřejných zakázkách („Zákon“).


9.

Nová úprava kolektivního investování | 01.12.2013

Dne 19. 8. 2013 nabyl účinnosti nový zákon č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech („ZISIF“), který nahradil dosavadní zákon č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění pozdějších předpisů („ZKI“), včetně prováděcích předpisů.


10.

Informační povinnost při přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů | 01.12.2013

Nedávné rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR (sp. zn. 21 Cdo 268/2012) potvrdilo důležitost, v praxi často opomíjené, informační povinnosti zaměstnavatele při přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů.