výsledky řadit dle: relevance | data

libovolné období | posledních 24 hodin | týden | měsíc | poslední rok | Nápověda 

1.

Plátci daně mají nově povinnost oznamovat příjmy vyplacené nerezidentům | 24.05.2019

Účinnosti v nedávné době nabyla legislativa, v jejímž rámci vzniká plátcům daně povinnost oznamovat příjmy vyplácené daňovému nerezidentovi. Jedná se o příjmy plynoucí ze zdrojů na území ČR, z nichž je daň vybírána prostřednictvím tzv. srážkové daně.


2.

Podnikatelé nezvládají řídit ochranu duševního vlastnictví | 20.12.2017

Trojnásobně více národních přihlášek patentů eviduje srovnatelně velké Švédsko vůči České republice. V oblasti mezinárodních návrhů je to dokonce plný dvacetinásobek. Naše firmy si tak vůči zahraniční konkurenci zbytečně snižují hodnotu, přicházejí o investory a díky podhodnoceným aktivům získávají hůře finanční prostředky. Jako průmyslová velmoc jsme přitom ještě v roce 1930 dokázali přihlásit osminásobně více národních patentů než v současnosti.


3.

Víc než polovina firem v posledních třech letech zažila nemilosrdnou daňovou kontrolu, řeklo 102 CFO a CEO | 27.10.2014

Daňovou kontrolu za poslední tři roky zažilo 56 % českých středních a velkých firem nad 50 zaměstnanců. V budoucnu se jejich počet může podle odborníků ještě výrazně zvýšit. Vláda všestranně usiluje o lepší výběr daní, nárazově stoupl počet finančních kontrolorů v hlavním městě, naplno se rozbíhá činnost daňové Kobry. V průzkumu, který se týkal tří předchozích let, odpovídalo na otázky Mazars 102 respondentů, kteří v českých firmách zastávají posty výkonných a finančních ředitelů.


4.

V příštím roce se možná začne uplatňovat mezinárodní daňová smlouva s Lichtenštejnskem | 17.10.2014

Smlouvy o zamezení dvojího zdanění: Novinkou v oblasti mezinárodních daňových smluv je Smlouva o zamezení dvojího zdanění s Lichtenštejnským knížectvím, která byla podepsána koncem září.


5.

Dotazníky k převodním cenám i pro poplatníky nepříslušející pod Specializovaný finanční úřad | 15.10.2014

Dotazník k převodním cenám rozesílal v srpnu Specializovaný finanční úřad. Doposud dotazník vyplnilo více než 60 % oslovených firem, další část poplatníků tak přislíbila učinit v prodlouženém termínu.


6.

Nejvyšší správní soud: prokazování výdajů na dodatečně vyfakturované licenční poplatky od mateřské společnosti | 06.03.2014

V minulém roce vydal Nejvyšší správní soud (NSS) rozsudek (sp. zn. 8 Afs 9/2013-47), v němž se zabýval daňovou uznatelností nákladů vynaložených českou společností na licenční poplatky dodatečně vyfakturované nizozemskou mateřskou společností.


7.

Novinky v oblasti smluv o zamezení dvojímu zdanění: Lucembursko a Saúdská Arábie | 12.05.2013

Dne 5. března 2013 byla podepsána Smlouva mezi Českou republikou a Lucemburským velkovévodstvím o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku a Protokol k ní. Text smlouvy byl předložen Poslanecké sněmovně ČR ke schválení.


8.

Mezinárodní zdanění: Smlouvy o zamezení dvojímu zdanění | 10.01.2013

V průběhu roku 2012 vstoupila v platnost řada smluv o zamezení dvojího zdanění či novely některých smluv (tzv. protokoly).


9.

Prezident podepsal balíček úsporných opatření i technickou novelu zákona o DPH | 02.01.2013

Shrnujeme změny, ke kterým dochází od 1. ledna 2013.


10.

Skutečný vlastník a aplikace článku modelové smlouvy OECD Stálá provozovna | 16.11.2012

Fiskální výbor OECD zveřejnil v loňském roce diskusní materiál k aplikaci článku 5 modelové smlouvy OECD Stálá provozovna a dále materiál k objasnění pojmu skutečného vlastníka, který se vyskytuje ve smlouvách o zamezení dvojího zdanění zejména ve spojení s příjemci dividend, úroků a licenčních poplatků. Nyní vydává oba materiály v revidované podobě, tj. po zapracování připomínek odborné veřejnosti.