výsledky řadit dle: relevance | data

libovolné období | posledních 24 hodin | týden | měsíc | poslední rok | Nápověda 

1.

Úvěrové pojištění v roce dvacet dva | 16.06.2014

Článek si neklade ambice čtenáře provést úvěrovým pojištěním v roce 2014, ale spíše zdůraznit oblasti, které by mohly a měly klienta úvěrové pojišťovny zajímat.


2.

Zkontrolovali jste svůj zakladatelský dokument? (Přechod na novou právní úpravu, či nikoliv) | 15.05.2014

K 1. 1. 2014 nabyl účinnosti nový občanský zákoník a zákon o obchodních korporacích. K tomuto datu došlo v existujících společnostech kromě řady změn faktických také ke změnám terminologickým.


3.

České reality: vynášejí logistická centra a kanceláře | 18.04.2014

Asociace pro rozvoj trhu nemovitostí (ARTN) zveřejnila Trend Report 2014. Bilance za uplynulé období je spíše smutná, výhledy pro roky 2014 a 2015 opatrně optimistické. Dobrou zprávou je, že banky začínají více půjčovat a objevují se noví investoři.


4.

Odvody na pojistné v Česku jsou jedny z nejvyšších na světě | 24.02.2014

Vedlejší náklady na pracovní sílu, tedy pojistné na sociální zabezpečení, patří v ČR k nejvyšším na světě. Zatímco v případě průměrné měsíční mzdy se ČR drží ve srovnání s ostatními zeměmi v prostřední části žebříčku, s nárůstem mzdy její pozice výrazně klesá.


5.

Logistický trh a nový občanský zákoník aneb Kdo mlčí, souhlasí | 15.01.2014

Oproti bývalé úpravě obsahuje nový občanský zákoník (NOZ) několik ustanovení, která jsou založena na principu „kdo mlčí, souhlasí“ a je nutné jim věnovat zvýšenou pozornost, neboť mohou být zásadní pro určení skutečného obsahu smluvního vztahu.


6.

Právní rozbor ve věci korporátních změn od 1. 1. 2014 (Občanský zákoník a Zákon o obchodních korporacích) | 12.01.2014

V návaznosti na účinnost nového občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích přinášíme následující právní rozbor. Obsahem rozboru je stručný přehled změn, k nimž došlo 1. 1. 2014 v rámci agendy obchodních společností.


7.

Vybrané změny související s rekodifikací soukromého práva | 12.01.2014

Dne 1. ledna 2014 nabyl účinnosti zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“), a zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (dále jen „ZOK“). Tyto nové předpisy představují největší změny soukromého práva za posledních dvacet let, což výrazně ovlivní každodenní život obchodních společností. Je proto nezbytné učinit ve vybraných oblastech kroky, které budou nastolené změny reflektovat.


8.

Smluvní pokuta a další „překvapivá“ ustanovení v obchodních podmínkách podnikatelů | 10.01.2014

Nový občanský zákoník (NOZ) zasáhl od 1. ledna 2014 i do používání obchodních podmínek. Nová úprava stále obecně připouští, aby se část obsahu smlouvy určila odkazem na obchodní podmínky. Ty ovšem musí být připojeny k nabídce smlouvy anebo druhé straně prokazatelně známy.


9.

Bankovní smlouvy podle nového občanského zákoníku musí pochopit i tzv. osoba průměrného rozumu | 03.01.2014

Srozumitelnost, žádné překvapivé informace drobným písmem a možnost vypovědět smlouvu při změnách všeobecných podmínek. Tyto tři hlavní změny přináší nový občanský zákoník v oblasti bankovních smluv. Klienti tím získají větší ochranu proti nekalým praktikám, tvrdí odborníci z finančně poradenské společnosti DataLife.


10.

Nastává čas rozhodnutí o podřízení se novému korporátnímu právu | 06.12.2013

V souvislosti s blížící se účinností nového občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích (ZOK) musí všechny obchodní společnosti bez rozdílu a bez ohledu na to, jakou podnikatelskou činností se zabývají, splnit některé statutární povinnosti vyplývající z přechodu na nové korporátní právo.