výsledky řadit dle: relevance | data

libovolné období | posledních 24 hodin | týden | měsíc | poslední rok | Nápověda 

1.

Jen 47 % českých firem má nastavená pravidla využívání internetu pro soukromé účely | 18.04.2016

Větší polovina zaměstnavatelů spoléhá na odstavec 1 paragrafu 316 zákoníku práce, dle něhož pro zaměstnance platí absolutní zákaz využívat výrobní a pracovní prostředky pro soukromé účely. V takovém případě však dosud zaměstnavatelé neměli příliš mnoho možností kontroly. Nedávný rozsudek Evropského soudu ovšem dává personalistům v oblasti sledování aktivit zaměstnanců na internetu větší pravomoci.


2.

Nejvyšší správní soud: zpřísnění důkazního břemene týkajícího se správnosti převodních cen pro příjemce investičních pobídek | 08.11.2014

V rozsudku 7 Afs 94/2012 – 74 se Nejvyšší správní soud zabýval případem společnosti čerpající slevu na dani z titulu investičních pobídek ve vztahu k problematice převodních cen.


3.

Nejvyšší soud ČR rozhodl dne 27. 8. 2014 rozsudkem sp. zn. 23 Cdo 538/2014 | 24.10.2014

Rozsudek stanoví, že objednatel nesmí porušit povinnost mlčelivosti ohledně předmětu díla ani ve vztahu k subdodavatelům zhotovitele.


4.

Nejvyšší správní soud k odpočtu DPH při nesprávně uvedených údajích na daňovém dokladu | 15.10.2014

Nejvyšší správní soud se v jednom ze svých nedávných rozsudků vyjádřil k tomu, jaké důsledky pro prokazování oprávněnosti nároku na odpočet DPH má nesprávně uvedený údaj o dodavateli plnění na přijatém daňovém dokladu (rozsudek č. j. 5 Afs 65/2013-79 ze dne 26. června 2014).


5.

Výklad SDEU může vést k navýšení vybraných nákladů finančních institucí o 21 % | 15.10.2014

V září zveřejnil Soudní dvůr Evropské unie (SDEU) již dlouho a netrpělivě očekávaný rozsudek ve věci Skandia America Corporation (C-7/13).


6.

Zákon o daních z příjmů: Další úprava § 24 odst. 2 zc) | 11.09.2014

Během letních měsíců vydal Nejvyšší správní soud přelomový rozsudek ve věci aplikace stávajícího znění § 24 odst. 2 písm. zc) zákona o daních z příjmů (ZDP). Závěry rozsudku nabývají na významu zejména v souvislosti se současnou oblibou tohoto ustanovení umožňujícího překlasifikaci nedaňových nákladů na daňově uznatelné.


7.

Inovace versus výzkum a vývoj | 10.09.2014

Pro společnosti uplatňující odčitatelnou položku na výzkum a vývoj je významný rozsudek Krajského soudu v Hradci Králové, sp. zn. 52 Af 30/2013-105. Soud se v něm zabýval zejména otázkou, zda aktivity realizované poplatníkem v souvislosti se zhotovením vstřikovacích forem představují výzkum a vývoj, nebo zda mají pouze inovativní charakter.


8.

Nesprávné podání správci daně? Podle Nejvyššího správního soudu ještě není vše ztraceno | 19.08.2014

V jednom ze svých nedávných rozhodnutí (rozsudek č. j. 9 Afs 24/2013-31 ze dne 15. května 2014) se Nejvyšší správní soud (NSS) zabýval situací, kdy daňový subjekt zaslal správci daně prostřednictvím datové schránky podání označené jako „vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti“, nicméně – zřejmě omylem – přiložil pouze výpis z účtu.


9.

Daň z finančních transakcí zpátky ve hře, ne však dříve než v roce 2016 | 30.06.2014

Poté, co se v roce 2012 stalo zřejmým, že implementace daně z finančních transakcí na celounijní úrovni nenalezne nezbytnou jednomyslnou podporu, rozhodlo se jedenáct členských států zavést daň alespoň na svých územích, a to za využití procedury tzv. posílené spolupráce. Posílená spolupráce je institut, který umožňuje, aby některé záležitosti byly řešeny jednotně, a to nikoli na území celé Evropské unie, ale pouze na území těch států, které se posílené spolupráce zúčastní.


10.

SDEU: zpochybnění nároku na odpočet DPH | 06.03.2014

Soudní dvůr EU (SDEU) se ve svém nedávném rozsudku (C-18/13) znovu vyjádřil k problematice uplatňování nároku na odpočet DPH v případech, v nichž uvnitř dodavatelského řetězce mělo dojít k podvodnému jednání.